Powstaje raport: Jak usprawnić ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Nie tylko instytucje państwowe, samorządy czy organizacje pozarządowe, ale też przedsiębiorstwa zaczynają doceniać wartość ochrony zdrowia psychicznego i chcą działać na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce. We współpracy z UNICEF Polska ma powstać raport, który będzie zawierał rekomendacje zmian prawnych i pozaprawnych na rzecz usprawnienia systemu.

22 lutego Kancelaria Rymarz Zdort Maruta we współpracy z UNICEF Polska – organizacją humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci, będącą częścią systemu ONZ – zorganizowała spotkanie pt. „Poprawa ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce”, w którym uczestniczyła Anna Gałązka, Główny specjalista w Zespole Spraw Społecznych Biura Rzeczniczki Praw Dziecka.

Organizatorzy podkreślili, że przedsiębiorstwa zaczynają doceniać wartość ochrony zdrowia psychicznego oraz zwracać uwagę na dobrostan pracowników i ich rodzin w swoich strategiach zrównoważonego rozwoju. Dlatego chcą zainicjować wielopłaszczyznową dyskusję na temat problemów systemowych związanych z ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce oraz wskazać możliwe obszary do poprawy.

Wynikiem projektu mają być m.in. systemowe, gotowe do wprowadzenia rozwiązania legislacyjne oraz zbiór dobrych praktyk przedsiębiorstw. Założenia raportu, który ma powstać w ramach projektu, zostaną przedstawione podczas forum organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie ESG – to największa w Polsce organizacja zrzeszająca liderów zrównoważonej transformacji: firmy, organizacje, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego, które działają w duchu zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska naturalnego.

Raport ma zawierać rekomendacje zmian prawnych i pozaprawnych na rzecz usprawnienia systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Stanowi element szerszego pakietu działań pomocowych, które prowadzi UNICEF – zarówno w relacji z sektorem publicznym, jak i prywatnym.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest jednym z czterech globalnych priorytetów UNICEF na lata 2021-2025. Główne aktywności w tym obszarze zakładają w szczególności prowadzenie działań na rzecz zdrowia psychicznego, zbieranie danych i prowadzenie badań, wzmocnienie systemów opieki i usług w zakresie zdrowia psychicznego oraz wspieranie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego.