Przedstawicielka Rzeczniczki na komisji w sprawie programu „Laptop dla ucznia”

22 lutego 2024 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży. W spotkaniu uczestniczyła Katarzyna Hernandez, dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci Biura Rzeczniczki Praw Dziecka.

Tematem ponad dwugodzinnego posiedzenia było rozpatrzenie informacji o realizacji programów „Laptop dla ucznia” oraz „Laptop dla nauczyciela”, w tym przedstawienie merytorycznych podstaw programu, analiz związanych z wyborem rodzaju sprzętu, klas i oczekiwanego wpływu na efekty kształcenia.

Przedstawiciele resortów edukacji oraz cyfryzacji wskazują, że program „Laptop dla ucznia” nie był dobrze przygotowany ani od strony analizy potrzeb, ani od strony edukacyjnej. Czwartoklasiści otrzymali laptopy bez oprogramowania, szkoły nie dostały natomiast informacji, w jaki sposób mogą je wykorzystać podczas lekcji. Zabrakło też programu edukacyjnego, który wymagałby wykorzystania sprzętu w edukacji.

Pozostaje również bez odpowiedzi pytanie, czy nauczyciel ma prawo wymagać od dzieci przyniesienia na lekcję ich prywatnego sprzętu – laptopy stały się własnością uczniów – oraz kto powinien zadbać o aktualizację oprogramowania, chociażby antywirusowego.

Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka będzie monitorowało sytuację, by przekazany sprzęt był wykorzystywany z jak największym pożytkiem dla młodych osób.

Fot. Wojciech Płażalski, BCC