Ważna rola psychologów i pedagogów szkolnych. Społeczny Zastępca RPD w Senacie

By pomoc przyszła na czas, potrzebny jest silny system wsparcia dla dzieci i młodzieży. Ważną rolę muszą w nim pełnić psycholodzy i pedagodzy szkolni, bo to oni najlepiej znają problemy uczniów i uczennic, którzy powinni darzyć ich zaufaniem. To wnioski płynące z konferencji w Senacie pt. „Rola psychologów i pedagogów szkolnych. Wyzwania i rozwiązania”, w której wziął udział Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka Jan Gawroński.

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju odbyło się 26 lutego. Rozpoczął je przewodniczący Zespołu senator Krzysztof Kwiatkowski. Współorganizatorem spotkania była Fundacja Nie Będziesz Szła Sama.

„Ważne jest, żeby uchwycić moment, kiedy można pomóc młodym ludziom, a tego bez psychologów i pedagogów szkolnych nie da się zrobić. To powinny być osoby z najbliższego otoczenia, osoby, do których młoda osoba będzie miała zaufanie. Potrzebny jest silny system wsparcia dla dzieci i młodzieży. W 450 gminach w Polsce nie ma psychologa szkolnego. Wierzę, że po tej konferencji rząd dostanie materiał, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić, aby młodzież i dzieci były w naszym kraju otoczone opieką” – podkreśliła marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która wystąpiła podczas posiedzenia.

Reprezentująca środowisko psychologów pani Patrycja Orłowska apelowała, by ustawowo uregulowano niejasności dotyczące kształcenia i form zatrudnienia psychologów szkolnych. Poruszyła też kwestię konieczności uzupełniania przez nich wykształcenia studiami podyplomowymi, których zakres kształcenia często pokrywa się z już posiadanym wykształceniem oraz podkreśliła problem zbyt niskich wynagrodzeń za pracę psychologów w szkole.

Mazowiecka Kurator Oświaty Wioletta Krzyżanowska mówiła z kolei o roli psychologów szkolnych z perspektywy dyrektora szkoły, który organizuje pomoc psychologiczną. Wskazała też, że należy się zastanowić, jaka forma zatrudnienia psychologów byłaby najlepsza – czy mają podlegać karcie nauczyciela czy kodeksowi pracy.

Podczas posiedzenia poruszono również problem uzależnienia młodych osób od smartfonów – mówił o tym m.in. dziennikarz Tomasz Kammel, który jest zaangażowany w promocję edukacji internetowej dzieci. Jego zdaniem młodzi ludzie nie wiedzą, jak mądrze korzystać z mediów społecznościowych i w programie nauczania powinien być przedmiot przygotowujący ich do poruszania się w cyfrowym świecie. Podczas dyskusji zgłoszono też pomysł wsparcia pracy psychologów poprzez organizowanie w szkole stref ciszy i miejsc integracji sensorycznej, które pomogą odciążyć i odstresować dzieci.

„Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w konferencji w Senacie na temat roli psychologów i pedagogów szkolnych. Wydarzenie zgromadziło osoby eksperckie, organizacje pozarządowe, ruchy obywatelskie oraz przede wszystkim młodzież. Wspólnie omawialiśmy istotne problemy edukacyjne i w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce. Dziękujemy z Rzeczniczką Moniką Horna-Cieślak za zaproszenie i stworzenie możliwości do dyskusji z różnych perspektyw o roli pedagogów i psychologów szkolnych. W mojej ocenie ta uczniowska perspektywa jest bezcenna.” – podsumował wydarzenie Społeczny Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka Jan Gawroński.

Fot. BRPD; Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu