E-papierosy to plaga wśród dzieci i młodzieży. Rzeczniczka popiera ograniczanie ich sprzedaży

Zaprezentowane 27 lutego wyniki najnowszego badania w sprawie używania e-papierosów przez uczniów są porażające i niestety zbieżne z wynikami badań zleconych przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Już niemal co drugi uczeń w wieku 13-19 lat przyznaje, że używa e-papierosów codziennie. Dlatego Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak popiera zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia prace nad maksymalnym ograniczeniem dostępu do tych używek dla młodych ludzi oraz wprowadzeniem całkowitego zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów.

Podczas konferencji prasowej pt. „Palenie papierosów i wapowanie wśród młodzieży” przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuc Oddział Szczecin na przełomie grudnia 2023 r. i stycznia br. wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. W badaniu wzięło udział 342 uczniów w przedziale wiekowym 13-19 lat, przy czym 80,1% ankietowanych to młodzież niepełnoletnia.

E-papierosy są najpopularniejszą używką nikotynową wśród młodzieży w wieku szkolnym. Do ich codziennego używania przyznaje się blisko połowa uczniów (47,6%), co piąty (21,3%) sięga po e-papierosy jednorazowe – głównie ze względu na szeroką dostępność oraz atrakcyjne, słodkie smaki. Dominującym czynnikiem sięgania przez młodych ludzi po wyroby z nikotyną jest szukanie sposobu na rozładowanie stresu (34% wskazań). Ponad 7 na 10 (76,7%) uczniów biorących udział w badaniu ma już za sobą inicjację nikotynową. Co dziewiąty uczeń (11,4%) stwierdza, że codziennie pali tradycyjne papierosy, a 4,4% uczniów przyznaje się do codziennego używania podgrzewaczy tytoniu.

Relacja wideo z konferencji:

W konferencji wzięła udział dr Anna Gałązka, Główny specjalista w Zespole Spraw Społecznych Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, która wskazała na zbieżność zaprezentowanych wyników z rezultatami badania przeprowadzonego pod koniec 2020 r. na zlecenie RPD przez Instytut Badań Pollster. W porównaniu z tamtym badaniem używanie – szczególnie e-papierosów – staje się niestety jeszcze bardziej powszechne wśród nastolatków. Z badań dla RPD wynikało również, że małoletni nie mają większego kłopotu z zakupem e-papierosa mimo zakazu ich sprzedaży osobom nieletnim. Samodzielnie kupowało je aż 56% palących 16- i 17-latków, głównie w sklepach z e-papierosami, kioskach i supermarketach. Dla 3% z nich e-papierosy kupowali rodzice, a 36% korzystało z pomocy pełnoletnich znajomych. Badanie to przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1012 polskich internautów w wieku od 16 do 19 lat.

>>> Wyniki badań na zlecenie RPD

Podczas konferencji Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuc Oddział Szczecin poruszono też kwestię konieczności zmian i regulacji prawnych – m.in. odniesiono się do zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia prac nad wprowadzeniem regulacji prawnych ograniczających dostęp do wyrobów tytoniowych, w szczególności w zakresie wprowadzenia zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Szacuje się, że w 2023 r w Polsce sprzedano ok. 100 mln sztuk e-papierosów.

23 lutego br. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka zwróciło się do Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia o przekazanie szczegółowych informacji o stanie prac nad wprowadzeniem tych regulacji prawnych. Z uwagi na rosnące uzależnianie się młodych osób od e-papierosów i związane z tym masowe zagrożenie dla ich zdrowia Rzeczniczka Praw Dziecka popiera wszelkie inicjatywy dążące do maksymalnego ograniczenia dzieciom i młodzieży dostępu do tych równie modnych, co szkodliwych produktów.

Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka wyraża gotowość i chęć do współpracy we wszelkich działaniach na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży przed następstwami używania tytoniu i uzależnienia od nikotyny.