Młodzież o zdrowiu psychicznym w MEN

W czasie Tygodnia Zdrowia Psychicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej ministrowie i specjaliści resortu spotykali się z reprezentantami różnych środowisk aktywnych w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W jednym ze spotkań pt. „Młodzież o zdrowiu psychicznym” uczestniczyła przedstawicielka Rzeczniczki Praw Dziecka – Weronika Snoch, Ekspertka RPD ds. Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży.

Celem zorganizowanego w dn. 27 lutego spotkania było wysłuchanie perspektywy młodych osób, dlatego brali w nim udział m.in. przedstawiciele młodzieżowych sejmików i organizacji, którzy przekazali reprezentantom ministerstwa swoje uwagi i refleksje związane ze zdrowiem psychicznym. Uczestnicy spotkania podkreślali m.in. konieczność wprowadzenia zmian w szkole w zakresie dostępności psychologów oraz wzmocnienia kompetencji nauczycieli z zakresu psychoedukacji. Podkreślono też rolę rodziców w procesie profilaktyki stanów i zachowań o charakterze depresyjnym, a także samego zdrowienia po kryzysie psychicznym.

– Cieszę się, że wraz z innymi młodymi osobami mogłam przekazać nasze spostrzeżenia na ten tak bardzo istotny temat. Uważam, że promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego w szkołach oraz wszystkie działania z obszaru edukacji zdrowotnej mogą skutecznie zredukować zagrożenia dla zdrowia psychicznego młodych osób. Dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony nauczycieli oraz psychologów, do których pomocy uczniowie i uczennice powinni mieć dostęp w każdej szkole – podsumowała spotkanie Weronika Snoch, Ekspertka RPD ds. Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży.

W spotkaniach Tygodnia Zdrowia Psychicznego MEN dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego oraz depresji dzieci i młodzieży uczestniczyło w sumie kilkaset osób. Wzięli w nich udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, eksperci i ekspertki w zakresie zdrowia publicznego, naukowcy, przedstawiciele Pracodawców Ochrony Zdrowia, przedstawiciele organizacji młodzieżowych, w tym m.in. Młodzieżowych Sejmików Województw, reprezentanci związków zawodowych działających na rzecz nauczycieli i pracowników oświaty, a także przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych.