Jak rozwiązywać transgraniczne sprawy rodzinne – zastępca RPD na spotkaniu z dyplomatami

Międzynarodowe postępowania rodzinne to bardzo trudne i bolesne sprawy, w których zawsze na pierwszym miejscu musi stać dobro dziecka. Dlatego 28 lutego w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowano spotkanie z przedstawicielami placówek dyplomatycznych, podczas którego omówiono współpracę polskiego organu centralnego, którym jest Minister Sprawiedliwości z organami centralnymi państw UE w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych. W spotkaniu uczestniczył Zastępca RPD Adam Chmura i Agata Jasztal, dyrektor Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych BRPD.

– Łączy nas dobro dzieci, więc powinniśmy współpracować nad wprowadzeniem zmian systemowych w międzynarodowych sporach rodzinnych – powiedziała wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która prowadziła spotkanie. Podkreśliła, że rozmowy zorganizowane w Ministerstwie Sprawiedliwości świadczą o otwartości resortu na współpracę z jego odpowiednikami w innych państwach.

Obecna na spotkaniu wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska zadeklarowała z kolei wsparcie ze strony reprezentowanego przez nią resortu dla działań Ministerstwa Sprawiedliwości. – Istotne jest indywidualne podejście do każdej sprawy i zmiana systemu postępowania transgranicznego w trosce o dobro i prawa dzieci – zaznaczyła.

Adam Chmura, Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak, podziękował przedstawicielom placówek dyplomatycznych za ich zaangażowanie w rozmowy oraz przedstawienie z perspektywy ich krajów najważniejszych kwestii związanych z tematyką spotkania.

– Przy rozpatrywaniu spraw na podstawie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę znaczenie ma nie tylko szybkość procedowania, ale przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagi na interes dziecka i jego prawa zagwarantowane m.in. w Konwencji ONZ o prawach dziecka – podkreślił Zastępca RPD Adam Chmura.

Współpraca polskiego organu centralnego, którym jest Minister Sprawiedliwości z organami centralnymi państw Unii Europejskiej w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych jest realizowana na podstawie prawa unijnego i umów międzynarodowych.