Rzeczniczka w Poznaniu: Chcemy tworzyć dla dzieci przyjazny i bezpieczny świat

– Śmierć Kamilka przelała czarę goryczy. Ustawa nazwana jego imieniem powstała, by skutecznie zapobiegać krzywdzie dzieci – podkreśliła Monika Horna-Cieślak podczas konferencji w Poznaniu.

Pod hasłem „Razem chronimy dzieci” ekspertki i eksperci zebrali się, by szukać najlepszych sposobów zapobiegania przemocy wobec młodych osób.

Rzeczniczka Praw Dziecka była gościem honorowym konferencji, którą w budynku urzędu marszałkowskiego zorganizowało 28 lutego Miasto Poznań wraz z Fundacją „Dziecko w Centrum”, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Spotkali się na niej przedstawiciele urzędów państwowych i samorządowych, policji, prokuratur, sądów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, a także organizacji pozarządowych.

Punktem wyjścia dyskusji była Ustawa Kamilka, która weszła w życie w połowie lutego. Zawiera szereg rozwiązań, mających na celu lepszą ochronę dzieci przed przemocą i zapewnienie im kompleksowej pomocy w przypadku skrzywdzenia. Temu ma służyć m.in. wprowadzenie: standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach, gdzie przebywają dzieci, wysłuchania dziecka – żeby jego głos był słyszany i rozumiany w sądach, kwestionariusza oceny bezpieczeństwa dziecka (ma pomóc policjantom, pracownikom socjalnym oraz pracownikom ochrony zdrowia ocenić, czy zdrowie i życie dziecka jest zagrożone) oraz analizy poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci, by zapobiec kolejnym tragediom.

– Ustawa nie została stworzona tylko z powodu tego, co stało się Kamilowi. Pisaliśmy ją już wcześniej. Jednak to, co wydarzyło się w Częstochowie, przelało czarę goryczy. To nie jest kolejny akt prawny, który powstał, by mnożyć biurokrację. On istnieje, ponieważ chcieliśmy zapobiec krzywdzie dzieci i stworzyć dla nich świat przyjazny, bezpieczny – mówiła Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

Więcej o przepisach ustawy Kamilka: Ustawa Kamilka weszła w życie. To zobowiązanie dla dorosłych do lepszej ochrony dzieci

– Jesteśmy na etapie wprowadzania standardów ochrony przez wszystkie instytucje pracujące z dziećmi, poczynając od żłobków, przez szkoły, organizacje pozarządowe, a także placówki medyczne, kluby sportowe czy hotele – podkreślała Agata Sobczyk, Wojewoda Wielkopolski.

– W Poznaniu od lat podejmujemy szereg działań po to, by dzieci w naszym mieście czuły się bezpiecznie i by skutecznie chronić ich prawa. Czynimy to międzysektorowo, współpracując z instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Prace nad wprowadzeniem standardów ochrony dzieci są już w Poznaniu prowadzone. Wierzymy, że ich doprecyzowanie nie będzie stanowiło tylko regulacji, ale będzie podstawą do lepszej opieki – wtórowała Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Zaplanowane podczas konferencji prelekcje dotyczyły nie tylko standardów ochrony dzieci. Mowa była również o możliwościach rozpoznania i diagnostyki stosowanej wobec nich przemocy. Uczestnicy poznali funkcjonujące w polskim systemie prawnym instrumenty reagowania na krzywdzenie dzieci, a także narzędzia profilaktyki.