Ważna narada szkoleniowa. Cel: wprowadzić w życie nowe standardy ochrony dzieci

Skuteczne przepisy są bardzo ważne, ale wprowadzenie ich w życie tak, by wszyscy zainteresowani wiedzieli, co, jak i kiedy robić, jest równie istotne. Wiedzą o tym eksperci, którzy 29 lutego wzięli udział w naradzie szkoleniowej w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Pszczynie Łące pt. „Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Wśród prelegentów wystąpił przedstawiciel Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak.

Celem narady było omówienie standardów ochrony dzieci, których implementację w różnych obszarach wymusza w ciągu najbliższego półrocza nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tzw. Ustawa Kamilka, która weszła w życie 15 lutego.

Eksperci przedstawili najważniejsze aspekty dotyczące ochrony małoletnich oraz praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzenia i egzekwowania tych standardów. W imieniu Rzeczniczki Praw Dziecka wystąpił dr Piotr Bogacki, Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości Wobec Dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, który odczytał też list Moniki Horna-Cieślak skierowany do uczestników wydarzenia.

„Jako Rzeczniczka Praw Dziecka szczególnie doceniam Państwa inicjatywę. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tzw. Ustawa Kamilka, weszła w życie 15 lutego. To bardzo ważne, żeby pracownicy ośrodków wychowawczych i kuratorskich, a także wszyscy zainteresowani mieli możliwość właściwego zapoznania się z nowymi rozwiązaniami prawnymi. Dziękuję za Państwa zaangażowanie i szybką reakcję na tak potrzebne dzisiaj zmiany.

Jako adwokatka, która ogromną część swojej pracy zawodowej spędziła z dziećmi na komisariatach i w sądach, zdaję sobie sprawę, jak odpowiedzialne i trudne są pełnione przez Państwa funkcje. Bardzo cieszy mnie, że w programie Państwa konferencji poza merytorycznymi wykładami znalazła się także przestrzeń na dyskusję i pytania. Tylko poprzez dialog jesteśmy w stanie budować pełny obraz danego problemu. Wierzę, że rozmowy podczas narady szkoleniowej doprowadzą do cennych i odkrywczych przemyśleń.” – napisała Rzeczniczka Praw Dziecka.

Głos podczas narady zabierali specjaliści z różnych dziedzin: SSR Agnieszka Matysek, Główna Specjalistka w Zespole ds. Pomocy Pokrzywdzonym w Ministerstwie Sprawiedliwości; radca prawny Olga Trocha z UNICEF Poland; Urszula Kubicka-Kraszyńska, ekspertka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę; Kurator Okręgowy Agnieszka Bogusz z Sądu Okręgowego w Krakowie; Wiceprezes SSR Izabela Kuczera-Fatyga z Sądu Rejonowego Katowice-Zachód; mgr Maciej Paź, Dyrektor Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Pszczynie Łące; Karolina Kaliska-Skrabania – wizytator, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej; SSR Sławomir Zając z Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pszczynie; insp. mgr Grzegorz Bonalski, Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie; Mateusz Korzeniowski, kurator specjalista Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zgierzu.

Udział w wydarzeniu wzięli także przedstawiciele Urzędu Miasta w Pszczynie, Powiatu Pszczyńskiego na czele z wicestarostą Damianem Cieszewskim, kierownicy Ośrodków Kuratorskich, przedstawiciele Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych oraz dyrektorzy lokalnych szkół.

Fot. Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące