Za wielką wrażliwość na otaczający świat

Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, przyznała Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka Marzenie Affeldt, prezes poznańskiej Fundacji „Dziecko w Centrum”.

Wydarzenie miało miejsce podczas lutowej konferencji pod hasłem „Razem chronimy dzieci” zorganizowanej przez Miasto Poznań, Fundację „Dziecko w Centrum”, Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Rzeczniczka spotkała się z przedstawicielami urzędów państwowych i samorządowych, policji, prokuratur, sądów, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, a także organizacji pozarządowych. Dyskusja dotyczyła sposobów zapobiegania przemocy wobec młodych osób, a punktem wyjścia do niej była Ustawa Kamilka, która weszła w życie w połowie lutego.

Podczas poznańskiej konferencji Rzeczniczka Praw Dziecka wyróżniła Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka Marzenę Affeldt, prezes poznańskiej Fundacji „Dziecko w Centrum”, terapeutkę, pedagog i mediatorkę rodzinną. Fundacja, którą prowadzi, zajmuje się kompleksowym wsparciem dzieci i młodzieży, dbając o ich prawidłowy rozwój oraz zapewniając niezbędne narzędzia do budowania relacji z rodzicami zastępczymi oraz biologicznymi.

– Marzena Affeldt to osoba obdarzona wyjątkową wrażliwością na otaczający świat. Jest uważna na potrzeby dzieci, które zbyt szybko doświadczyły w życiu trudności. Od lat realizuje misję ochrony praw dzieci, w szczególności prawa do życia bez przemocy – podkreśliła Monika Horna-Cieślak.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka została ustanowiona 15 lutego 2013 roku rozporządzeniem Prezydenta RP. Jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia.