Przedstawicielka Rzeczniczki na konferencji o zdrowiu psychicznym zorganizowanej przez studentów

Dwa dni pełne ciekawych debat i kuluarowych rozmów, pięć paneli tematycznych, ponad dwudziestu ekspertów, liczne grono studentek i studentów oraz uczniów liceów – 29 lutego i 1 marca odbyła się IX edycja Warszawskich Dni Promocji Zdrowia. Tematem konferencji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym było zdrowie psychiczne i innowacje w ochronie zdrowia. W wydarzeniu wzięła udział Katarzyna Skrętowska-Szyszko, Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych Biura Rzeczniczki Praw Dziecka.

Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego – Sekcja Promocji Zdrowia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy wsparciu Fundacji Obywatele Zdrowo Zaangażowani.

W pierwszym dniu wydarzenia o zdrowiu psychicznym rozmawiali paneliści, wśród których byli m.in. klinicyści i eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za politykę zdrowotną w kraju, reprezentanci uczelni medycznych oraz organizacji pozarządowych. Przedstawili informacje na temat niezbędnych zmian, jakie ich zdaniem trzeba wprowadzić w systemie ochrony kondycji psychicznej młodych osób. W debacie uczestniczyła duża grupa studentów WUM oraz uczniów warszawskich liceów.

Podczas panelu „Czy zdrowie psychiczne będzie priorytetem Nowego Rządu?”, w którym udział wzięła przedstawicielka Rzeczniczki Praw Dziecka, wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała o planowanych i wdrażanych działaniach resortu edukacji na rzecz poprawy sytuacji uczniów w kryzysie psychicznym oraz poprawy dostępności do pomocy dla tych uczniów w placówkach oświatowych. Wiceminister podkreśliła, że dbanie o dobrą kondycję psychiczną młodych ludzi będzie ważnym aspektem działań MEN w kooperacji z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dr Daria Biechowska – dyrektor Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przybliżyła kwestie dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, problematykę zachowań samobójczych oraz zagadnienia związane z epidemiologią zaburzeń psychicznych. Konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandra Lewandowska opowiedziała z kolei o reformie systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży.

Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych BRPD Katarzyna Skrętowska-Szyszko przedstawiła natomiast najistotniejsze problemy związane z ochroną zdrowia psychicznego małoletnich, którymi zajmuje się obecnie Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka. Poinformowała także o danych dotyczących działalności Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD – bezpłatnej infolinii pomocowej czynnej 7 dni w tygodniu przez całą dobę pod numerem 800 12 12 12 . Eksperci DTZ w ubiegłym roku przeprowadzili 43,5 tysiąca rozmów telefonicznych z młodymi osobami oraz ponad 18 tysięcy dialogów na internetowym czacie.

– W Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 dyżurują eksperci z zakresu psychologii, psychiatrii, prawa, spraw socjalnych, edukacji i wychowania oraz ochrony zdrowia, którzy chętnie wysłuchają i doradzą, co trzeba zrobić, by rozwiązać problem – mówiła Katarzyna Skrętowska-Szyszko.

Więcej o Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.

Fot. Warszawski Uniwersytet Medyczny