Rzeczniczka w Senacie. Tematem sprawozdanie z działalności RPD w 2023 roku

43,5 tysiąca rozmów telefonicznych i 18 tys. na czacie Dziecięcego Telefonu Zaufania. Zgłaszane problemy dotyczące stanu psychicznego, nastroje depresyjne, myśli samobójcze, samookaleczenia, zaburzenia lękowe i odżywiania. A do tego więcej skarg od dzieci, przypadki agresji i przemocy rówieśniczej oraz problemy w dostępie do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak przedstawiła 6 marca senatorom sprawozdanie z działalności Biura RPD w 2023 r.

„Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2023 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka oraz 5 załącznikami, według stanu za okres od 1 stycznia 2023 r. do 14 grudnia 2023 r.” została przygotowana przez poprzedniego Rzecznika Mikołaja Pawlaka i dotyczy ostatniego roku jego działalności.

>>> Sprawozdania z działalności RPD

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak objęła urząd 20 grudnia ub. roku. Omawiając działalność BRPD w 2023 r. wskazała, że w do Biura wpłynęło ponad pół tysiąca spraw indywidualnych z aspektem międzynarodowym, które najczęściej dotyczyły transgranicznych uprowadzeń rodzicielskich – Rzecznik złożył pięć skarg kasacyjnych od orzeczeń na podstawie Konwencji Haskiej.

Ponad 900 spraw dotyczyło zdrowia i spraw społecznych, świadczeń wychowawczych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także problemów z dostępem do opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci. Spraw z obszaru edukacji i wychowania było z kolei ponad 2 tysiące – część z nich dotyczyła stanu opieki w żłobkach i innych miejscach opieki nad najmłodszymi dziećmi. Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak podkreśliła, że z niepokojem obserwowano m.in. problemy dotyczące przyjęcia dziecka do żłobka np. z alergiami pokarmowymi lub z niepełnosprawnościami.

Rzeczniczka zaznaczyła także, że do Biura RPD wpływa coraz więcej pism od dzieci, w których zwracają one uwagę na to, w jaki sposób są traktowane w szkołach. Monika Horna-Cieślak zwróciła również uwagę senatorów na zgłoszenia dotyczące problemów z dostępem do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci oraz skargi na niedostateczny poziom bezpieczeństwa i przypadki agresji oraz przemocy rówieśniczej w placówkach edukacyjnych.

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zapowiedziała, że w czasie swojej kadencji planuje liczne działania i kampanie społeczne służące promocji działalności Rzecznika Praw Dziecka oraz Dziecięcego Telefonu Zaufania 800 12 12 12, będzie również odwiedzać szkoły, przedszkola i inne miejsca specjalnym „rzecznikobusem”, by dzieci i młodzież – również z tych najmniejszych wsi i miasteczek – mogły dowiedzieć się jak najwięcej o swoich prawach i o tym, gdzie zgłosić się po pomoc w potrzebie.

Rzeczniczka Praw Dziecka zaprezentowała w Senacie część swoich najbliższych współpracowników. Z Moniką Horna-Cieślak byli (na zdjęciu od lewej strony): dyrektorka Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ewelina Rzeplińska-Rogalska, Kierowniczka Biura RPD Anna Michalik-Majzner, Rzeczniczka Prasowa BRPD Paulina Nowosielska, Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka Adam Chmura (obok RPD), a następnie dyrektorka Zespołu Komunikacji Społecznej Monika Kamińska, dyrektorka Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych Agata Jasztal, dyrektorka Zespołu do spraw Edukacji i Wychowania Ewa Snopek, dyrektorka Zespołu Spraw Społecznych Katarzyna Skrętowska-Szyszko oraz dyrektor Zespołu do spraw Przestępczości Wobec Dzieci Piotr Bogacki.

Fot. Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu