Długa lista wspólnych wyzwań. Spotkanie Rzeczniczki Praw Dziecka z inicjatywą „Nasz Rzecznik”

Polskie szkoły powinny pilnie wprowadzić edukację antydyskryminacyjną, w tym lekcje różnorodności i zajęcia z ochrony zdrowia psychicznego, by przeciwdziałać przemocy wobec młodych osób z niepełnosprawnościami, młodzieży LGBT+ oraz młodych osób z rodzin uchodźczych – te i wiele innych ważnych kwestii wybrzmiało na spotkaniu Rzeczniczki Praw Dziecka z inicjatywą „Nasz Rzecznik”.

W wydarzeniu uczestniczyli również Adam Chmura, zastępca RPD oraz Jan Gawroński, społeczny zastępca RPD.

Wśród wspomnianych postulatów w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka wybrzmiały takie kwestie, jak brak alimentacji, orzeczeń o niepełnosprawności mimo udokumentowanego stanu zdrowia, wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami „na początku drogi” czy konieczność wprowadzenia wymogu znajomości polskiego języka migowego (PJM) przez nauczycieli i pedagogów w Ośrodkach dla Dzieci Głuchych i Słabosłyszących oraz zapewnienie wsparcia tłumacza języka migowego dzieciom i młodzieży głuchej w różnych sytuacjach życiowych.

Omówiony został temat samotności rodziców po diagnozie i sytuacji młodych ludzi w kryzysie zdrowia psychicznego, dla których wciąż brakuje wsparcia. Przedstawiciele inicjatywy „Nasz Rzecznik” wskazywali również na problem przemocy, której w polskich szkołach doświadczają młode osoby z niepełnosprawnościami oraz młodzież LGBT+. A także na fakt, że dzieci z doświadczeniem uchodźczym wciąż bywają w naszym kraju „niewidzialne”.

Inicjatywa „Nasz Rzecznik” to działania prowadzone od 2022 r. przez koalicję organizacji społecznych. Ściśle współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Teraz społecznicy i społeczniczki chcą wspierać pracę Rzeczniczki Praw Dziecka i jej Biura.

Więcej informacji na stronie inicjatywy „Nasz Rzecznik”.

Foto: Inicjatywa „Nasz Rzecznik”