Niepewna sytuacja dzieci z ADHD. Rzeczniczka interweniuje w sprawie leków

Na zdjęciu chłopiec, trzymający kartkę papieru z kolorowym napisem ADHD. Kartka zakrywa twarz chłopca

Dzieci i młodzież mogą mieć problem z zachowaniem ciągłości procesu leczenia – wynika z informacji zebranych przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Od stycznia pojawiają się trudności z dostępem do leku Concerta stosowanego u młodych pacjentów jako część kompleksowej terapii ADHD.

Chodzi o preparat zawierający metylofenidat, związek chemiczny pobudzający ośrodkowy układ nerwowy. Jest ważnym elementem leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej wraz z deficytem uwagi (ADHD).

Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, w piśmie skierowanym do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego pyta o działania podjęte w związku z zaistniałą sytuacją a także o aktualne zapasy tego preparatu w poszczególnych dawkach oraz innych produktów leczniczych zawierających metylofenidat.

– Zdaję sobie sprawę, że czasowe niedobory są immanentną cechą rynków farmaceutycznych oraz że utrudniona dostępność do określonych leków w Polsce wynika z przyczyn niezależnych (np. sytuacji geopolitycznej na świecie i jej konsekwencji dla gospodarki) i z przyczyn obiektywnych (np. nagły wzrost popytu w związku z sezonowością niektórych chorób) – pisze Rzeczniczka. Niemniej, podkreśla, chodzi o zdrowie dzieci. 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny od początku stycznia informował w swoich komunikatach o problemach z dostępem do leku w różnych jego dawkach. Początkowo dostawa Concerty została przesunięta na luty. W ostatnim komunikacie GIF czytamy natomiast, że podmiot odpowiedzialny za dostawę leku przełożył ją na marzec.

Pismo RPD do MZ i GIF ws. dostępności leków dla dzieci z ADHD

Odpowiedź MZ do RPD ws. dostępności leków dla dzieci z ADHD

Odpowiedź GIF do RPD ws. dostępności leków dla dzieci z ADHD