Prawa ucznia. Ta wiedza jest bezcenna

Tablica szkolna, na której kredą napisane jest: prawa ucznia

– Jestem z Was dumna – mówiła Rzeczniczka Praw Dziecka podczas ceremonii ogłoszenia wyników Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia. W tym roku do konkursu zgłosiło się aż 705 osób z całej Polski.

Olimpiada Wiedzy o Prawach Ucznia to wydarzenie szczególne, bo zainicjowane przez samych uczniów. Od pięciu lat Fundacja na rzecz Praw Ucznia, założona przez młodego społecznika, Mikołaja Wolanina, uświadamia dzieciom i młodzieży, że poza szkolnymi obowiązkami, mają też przywileje.

Olimpiada jest trójetapowa. Etap szkolny to test wielokrotnego wyboru. Kolejny, wojewódzki, polega na napisaniu krótkiej pracy pisemnej albo nagraniu filmu. Na etapie ogólnopolskim dzieci mierzą się z egzaminem ustnym.

– Prawa ucznia to temat niezwykle ważny, gdyż dotyczy niezwykle licznej grupy społecznej – młodych osób uczęszczających do szkół. Dlatego też istnieje potrzeba, by powstała organizacja upowszechniająca wiedzę o tych prawach wśród samych zainteresowanych – przekonują założyciele fundacji.

Monika Horna-Cieślak nie tylko laureatom, ale wszystkim uczestnikom przekazała moc gratulacji. – Emocje, które mi towarzyszyły podczas wydarzenia, były wyjątkowe – od dumy z osiągnięć uczestników olimpiady po nadzieję na lepszą przyszłość, w której prawa młodych ludzi są chronione i respektowane na każdym etapie ich życia – przekonywała Rzeczniczka. – Wielkie ukłony za to, co robicie – usłyszeli także inicjatorzy wydarzenia.