W kolejce po miejsce. Rzeczniczka Praw Dziecka interweniuje w sprawie MOW

Zdjęcie młodej dziewczyny siedzącej na schodach. Chowa twarz w dłonie.

Proces umieszczania dzieci w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (tzw. MOW) jest zaburzony i nie następuje niezwłocznie – wynika z sygnałów przekazywanych przez sądy do Biura RPD. Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje do Ministerstwa Sprawiedliwości o pilną interwencję w tej sprawie. 

Komisja do spraw kierowania nieletnich do młodzieżowego ośrodka wychowawczego została powołana przez Ministra Sprawiedliwości w związku z Ustawą z czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Do jej zadań należy m.in. kierowanie danej osoby do właściwej placówki z uwzględnieniem sytuacji nieletniego i ewentualnego stopnia stwarzanego zagrożenia.

Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, zwraca uwagę, że brak pilnych rozstrzygnięć komisji stwarza ryzyko dla nieletniego. Opieszałość w wyznaczeniu właściwego ośrodka dostosowanego do indywidualnych potrzeb dziecka może opóźniać podjęcie przez niego nauki i realizację innych obowiązków nałożonych przez sąd.

Rzeczniczka zaapelowała do resortu sprawiedliwości o podjęcie w tej sprawie działań naprawczych oraz o informowanie Biura RPD o ich efektach. Jednocześnie poprosiła o przekazanie danych, ile aktualnie wniosków czeka na rozpatrzenie przez komisję.

Apel do MS ws. młodzieżowych ośrodków wychowawczych