Dziecko w kryzysie nie może czekać. Komisja Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego

Zdjęcie grupy ludzi siedzących przy białym stole w kształcie litery U. W tle ściana z logo Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapaść w systemie pieczy zastępczej skutkuje tym, że dzieci są hospitalizowane bez wskazań  w szpitalach psychiatrycznych na czas rozstrzygania ich sytuacji opiekuńczej. Wciąż również brakuje pełnej informacji, gdzie można szukać pomocy dla dziecka w kryzysie psychicznym.

Na posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich omówiono najbardziej palące kwestie związane z pomocą dla młodych osób doświadczających kryzysów psychicznych. Katarzyna Skrętowska-Szyszko, dyrektorka Zespołu Spraw Społecznych, reprezentująca Rzeczniczkę Praw Dziecka, przedstawiła problemy identyfikowane w Biurze RPD. – Konieczna jest współpraca międzyresortowa i międzysektorowa – przekonywała.

W posiedzeniu uczestniczył Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, a także m.in. przedstawiciele resortów zdrowia oraz edukacji, Biura Rzecznika Praw Pacjenta i Fundacji Growspace.

Prof. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocniczka MZ ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży przedstawiła aktualny stan działań. Mówiła o konieczności poprawy dostępności młodych osób do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych, środowiskowych, zwłaszcza na poziomie powiatów.

Dr Aleksandra Lewandowska, konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży wskazała przede wszystkim na: potrzebę zwiększenia liczby specjalistów, przyznania lekarzom prawa do wystawiania recept na darmowe leki dla osób poniżej 18. roku życia, poprawę koordynacji działalności trzech poziomów referencyjnych systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad małoletnimi oraz nową wycenę  świadczeń.

Osobny wątek dyskusji dotyczył pilnej poprawy dostępności do psychologów w szkołach oraz wyposażenia nauczycieli w kompetencje pozwalające na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym wśród uczniów.

Podczas debaty padły postulaty dotyczące m.in. stworzenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz wprowadzenia programów prozdrowotnych i profilaktycznych dla zdrowia psychicznego.