Opieka psychiatryczna dla najmłodszych. Rzeczniczka: to inwestycja w przyszłość

Ręce osoby dorosłej i dziecka, na tle otwartego okna balkonowego

– Terapia zaburzeń psychicznych u niemowląt i małych dzieci oraz kształtowanie prawidłowej więzi rodzic-dziecko są niezwykle istotne – napisała w piśmie do Minister Zdrowia Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka. I zaapelowała o wprowadzenie nowych świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dla najmłodszych do lat sześciu.  

Z badań wynika, że nawet 16 proc. dzieci w wieku 0-6 lat przejawia różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe. W ciągu ostatnich trzech lat nastąpił wzrost o 87 proc. pacjentów do 13. roku życia objętych opieką z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego.

Niemowlęta i małe dzieci mogą doświadczać szeregu zaburzeń, m.in. lękowych, snu, odżywiania, tworzenia więzi związanych z doświadczeniem traumatycznym, stresem czy długotrwałym niezaspokojeniem potrzeb psychologicznych.

Tymczasem w obecnym koszyku świadczeń gwarantowanych w obszarze opieki psychiatrycznej brakuje tych skierowanych bezpośrednio do najmłodszych osób, a zakres świadczeń określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 czerwca 2019 r.

Monika Horna-Cieślak zwróciła się więc z wnioskiem o podjęcie działań w tej sprawie. Rzeczniczka odwołała się m.in. do art. 68 Konstytucję, który mówi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, zaś władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom.

– Prawidłowy rozwój dzieci i dobry stan zdrowia, w tym psychicznego, w okresie wczesnego dzieciństwa wpływa na osoby młode, wkraczające w życie dorosłe. Zdrowie najmłodszych obywateli to zatem ogromny kapitał na przyszłość i inwestycja – podkreśliła w piśmie do resortu zdrowia Rzeczniczka Praw Dziecka.