Prawa młodych. Nasze prawa

Zdjęcie grupy ludzi siedzących w półkolu na krzesłach. Są elegancko ubrani. Nowoczesne pomieszczenie z przeszkloną ścianą. Na górze ekran z wizerunkami prelegentów.

Jak być bardziej uważnym na prawa dzieci i osób młodych w sferze publicznej? Jakie wartości i wyzwania są najważniejsze dla młodego pokolenia? Na te i inne pytania odpowiedzi szukali prelegenci panelu „Młodzi Mamy prawa! Prawa osób Młodych”. O pracy Biura RPD opowiedziała Dominika Kuna z Zespołu ds. Przestępczości.

Spotkanie poświęcone najmłodszemu pokoleniu działaczy społecznych odbyło się w ramach 7. Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych „My Europa” organizowanego przez Fundację Aktywna Demokracja.

Dominika Kuna z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka przedstawiła działania BRPD, w szczególności te podejmowane w obszarze przeciwdziałania przestępczości wobec dzieci. W trakcie debaty omówiono pomysły, które mogą przyczynić się do zwiększenia wrażliwości na prawa dzieci i osób młodych w sferze publicznej. To m.in. wzmocnienie ochrony zdrowia psychicznego, podjęcie działań włączających alternatywne sposoby nauki czy zmiany legislacyjne w zakresie mowy nienawiści.