Plan na zdrowie psychiczne młodych: profilaktyka i pomoc dostępna dla wszystkich

Zdjęcie dłoni trzymających papierową głowę ze strzałkami. Jednolite zielone tło.

Lekcje o zdrowiu psychicznym, badania przesiewowe uczniów, a do tego szkolenia dla nauczycieli i więcej pieniędzy na psychiatrię dziecięcą – wiceminister zdrowia przedstawił plan na poprawę stanu opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży. W wydarzeniu brała udział przedstawicielka Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak. Podkreśliła konieczność podjęcia pilnych działań.

Informacje na temat realizacji reformy psychiatrii dziecięcej i zamierzeń rządu w tym zakresie wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny przekazał podczas posiedzenia podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego pod przewodnictwem posłanki KO Marty Golbik. Biuro RPD reprezentowała Justyna Oknińska-Janzen, główna specjalistka w Zespole Spraw Społecznych.

Ministerstwo Zdrowia będzie kontynuować reformę ze szczególnym naciskiem na rozwój profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Cel to zapewnienie rzeczywistego dostępu do opieki psychologicznej, szczególnie w szkołach. Planowane są także badania przesiewowe z zakresu zdrowia psychicznego uczniów w ramach badań bilansowych, lekcje o zdrowiu psychicznym czy szkolenia dla młodych osób z zakresu wsparcia rówieśniczego. MZ chce też, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, prowadzić szkolenia dla nauczycieli oraz rozwijać współpracę pomiędzy poradniami psychologiczno-pedagogicznymi podlegającymi pod oba resorty. Zwiększone mają być nakłady na psychiatrię dziecięcą – na wycenę świadczeń, rozwój oddziałów dziennych i poradni oraz powiększenie bazy łóżek na oddziałach psychiatrycznych.

O tym, jak pilne są potrzeby w tym zakresie świadczy choćby liczba rozmów przeprowadzonych w 2023 r. przez psychologów i innych specjalistów pracujących w darmowym całodobowym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. To ponad 43,5 tysiąca rozmów telefonicznych i 18 tys. na czacie internetowym. Każda osoba dzwoniąca na numer 800 12 12 12 czy pisząca do Biura RPD może liczyć na pomoc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.