Sprawozdanie z działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2023

Monika Horna-Cieślak przedstawiła w Sejmie informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka w 2023 r.

– Do 20 grudnia ubiegłego roku nie piastowałam urzędu Rzecznika Praw Dziecka. Jest to więc informacja mojego poprzednika, Pana Mikołaja Pawlaka – podkreśliła Monika Horna-Cieślak. Jednocześnie podziękowała dyrektorom biura RPD za wsparcie przy przygotowywaniu wystąpienia, a wszystkim pracownikom biura za ciężką i ważną pracę na rzecz osób najmłodszych.

Monika Horna-Cieślak mówiła w Sejmie o liczbie interwencji podejmowanych przez Biuro RPD w 2023 r. w zakresie spraw: międzynarodowych i konstytucyjnych, dotyczących zdrowia i spraw społecznych, edukacji i wychowania, rodzinnych i nieletnich oraz z zakresu przestępczości wobec dzieci.

Rzeczniczka Praw Dziecka zaapelowała również o podjęcie prac m.in. nad ustawą o zawodzie psychologa. Przypominała o ważnej roli, jaką w zakresie wsparcia osobom młodym odgrywa Dziecięcy Telefon Zaufania Rzeczniczki Praw Dziecka. W 2023 r. konsultanci przeprowadzili ponad 43 tys. rozmów z dziećmi i nastolatkami oraz odpowiedzieli na ponad 18 tys. wiadomości na czacie. Podjęli też 853 interwencje związane z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia dzieci.

Monika Horna-Cieślak odpowiadała również na szereg pytań posłów i posłanek uczestniczących w sprawozdaniu z działalności byłego Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

Pełen zapis sprawozdania dostępny jest na kanale YouTube Sejmu RP.

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.