Samostanowienie, obywatelskość i partycypacja

Zdjęcie grupy ludzi na ściance z logo Opola. Są ubrani elegancko, uśmiechają.

Powyższe hasła podkreślał Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka podczas konferencji „Przystanek Różnorodność”. Uczestnicy wydarzenia mówili o barierach architektonicznych, edukacji i dostosowywaniu placówek oświatowych do osób z niepełnosprawnościami.

Społeczny zastępca RPD, na zaproszenie Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta Opola oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami, 20 marca wziął udział w debacie pod hasłem: „Przystanek Różnorodność”.

Najważniejszym celem wydarzenia było przybliżenie problemów codziennego życia osób z niepełnosprawnościami oraz działań podejmowanych w tym zakresie w Opolu. Janek Gawroński opowiedział o swoich działaniach. – Realizujemy ważny projekt. Mówimy o szeroko rozumianym życiu osób z niepełnosprawnościami. O tym, by włączały się do debaty i realizowały swoje prawa polityczne na równi z innymi ludźmi – podkreślał.

Konferencja została zorganizowana pod Honorowym Patronatem Moniki Horna-Cieślak, Rzeczniczki Praw Dziecka oraz Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta Opola.