Centra Pomocy Dzieciom potrzebują wsparcia. Apel Rzeczniczki Praw Dziecka

Zdjęcie jasnego pokoju. Na środku duży stół z krzesłami. Na ścianach plakaty prawnicze. Na drzwiach tabliczka: pokój przesłuchań

„Zwracam się z prośbą o rozważenie wsparcia finansowego działających oraz nowo powstałych Centrów Pomocy Dzieciom ze środków Funduszu Sprawiedliwości” – napisała Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka w piśmie do Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Centra Pomocy Dzieciom (CPD) oferują najmłodszym i ich rodzinom kompleksową pomoc. W tym: opiekę psychologiczną, medyczną, psychiatryczną oraz prawną. Stwarzają także możliwość przesłuchania dzieci w przyjaznych pokojach. Te ostatnie pozwalają zarówno zminimalizować stres dziecka, jak i zgromadzić wiarygodny materiał dowodowy.

Niesiona w CPD pomoc jest wyjątkowa ze względu na specjalistyczną ofertę, której nadrzędnym celem jest dobro dziecka, zapewnienie bezpieczeństwa całej rodzinie oraz zmniejszenie społecznych i psychicznych konsekwencji przemocy” – podkreśliła Monika Horna-Cieślak.

Od 2004 r. w Polsce powstało dziesięć Centrów Pomocy Dzieciom. W wielu polskich miastach wciąż jednak brakuje ośrodków skoncentrowanych na prawach, potrzebach i interesie dziecka. „Taki stan wymaga jak najszybszej interwencji organów państwowych” – przekonuje Rzeczniczka.

Jak tłumaczy w piśmie do resortu sprawiedliwości, wsparcie finansowe takich miejsc byłoby ogromną szansą na rozwój przestrzeni stworzonych z myślą o dzieciach pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich opiekunach.

Monika Horna-Cieślak podkreśliła również, że konieczne jest dofinansowanie przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci i wyodrębnienie z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości środków na realizację wsparcia dzieci oraz osób młodych.

„Nie ulega wątpliwości, że dobro każdego dziecka to sprawa nadrzędna, stąd też proszę o podjęcie działań umożliwiających zagwarantowanie im właściwego bezpieczeństwa” – podkreśliła Rzeczniczka Praw Dziecka.

Pismo RPD do MS w sprawie Centrów Pomocy Dzieciom