Dziecko nie jest przedmiotem. Ma prawa i uczucia

Zdjęcie rysunku przedstawiającego smutną minę. Na brzegach rysunku ręce dziecka.

Rzeczniczka Praw Dziecka pisze do sądów skargi na czynność przymusowego odebrania małoletnich

Prawa małoletnich mogły zostać poważnie naruszone podczas czynności przymusowego odebrania – podkreśliła w pismach Monika Horna-Cieślak.

Przed sądami w kraju toczą się postępowania w sprawie miejsca ustalenia zamieszkania małoletnich. Wiele z tych spraw prowadzonych jest w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka, RPD zgłasza także swój udział do toczących się postępowań. Tymczasem z dokumentacji spraw, które są w posiadaniu Biura RPD wynika, że przynajmniej w kilku przypadkach, podczas wspomnianych czynności przymusowego odebrania dzieci m.in. traciły przytomność, wymiotowały. Osobny problem to obecność podczas czynności osób, które nie powinny w nich uczestniczyć. To wszystko każe przypuszczać, że podczas działań nie zadbano o prawa dzieci, ich godność oraz emocje.

Wątpliwości budzi zarówno sam sposób przeprowadzenia czynności przymusowego odebrania dziecka, jak i brak zabezpieczenia dobra małoletniego poprzez niezapewnienie mu pomocy psychologicznej podczas czynności – pisze Monika Horna-Cieślak w jednej ze skarg.

Rzeczniczka ma na względzie fakt, że sprawy małoletnich dzieci cechują się wyjątkowym stopniem wrażliwości.

Analiza treści notatek służbowych osób biorących udział w czynności przymusowego odebrania małoletnich oraz informacji uzyskanych od rodziców daje podstawy do kwestionowania, czy podczas czynności dokonano należytego zabezpieczenia dobra dzieci.

Dlatego, poza skargami, RPD wniosła o objęcie konkretnych postępowań wewnętrznym nadzorem administracyjnym, a następnie o poinformowanie Rzeczniczki o jego wyniku oraz o czynnościach podjętych przez prezesów sądów w zakresie złożonej przez Rzeczniczkę skargi.

Monika Horna-Cieślak zapowiada również, że w Biurze RPD zostanie powołany zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie propozycji rozwiązań, standardów, które powinny w podobnych sytuacjach stanowić wzór postępowania.