„Jesteśmy z dziećmi romskimi”. Zastępca RPD o sytuacji młodych uchodźców

– Dzieci powinniśmy traktować zawsze jak dzieci. Bez względu na to, z jakiego pochodzą państwa, jakiego są obywatelstwa, jakiej narodowości. Bez względu na to, czy należą do grup mniejszościowych czy nie – mówił Adam Chmura, zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka na konferencji „Jesteśmy nigdzie. Sytuacja dzieci romskich z Ukrainy”.

Podczas marcowego spotkania, które uroczyście otworzył Adam Chmura, zastępca RPD, eksperci podsumowali wyniki prac dotyczących sytuacji najmłodszych uchodźców z Ukrainy pochodzenia romskiego.

Różnorodna, otwarta, wielokulturowa

Eskalacja wojny w Ukrainie od 24 lutego 2022 r. doprowadziła do przesiedlenia największej liczby ludności w Europie Środkowo-Wschodniej od czasów II wojny światowej. Granicę polsko-ukraińską przekroczyło w tym czasie 17 mln osób. Polska przyjęła najliczniejszą grupę uchodźców na świecie (obecnie to ok. 950 tys.), udostępniając schronienie kobietom, seniorom i dzieciom.

Badania Fundacji w Stronę Dialogu wykazały, że w grupie uchodźców z Ukrainy znaleźli się także ukraińscy Romowie i Romki. „Przynajmniej połowa z nich to dzieci” – czytamy w raporcie.

„Jako organizacja działająca z i na rzecz Romek i Romów jesteśmy przekonani, że tylko łącząc siły zbudujemy Polskę przyszłości – różnorodną, otwartą i wielokulturową, w której społeczność romska jest traktowana na równi z innymi. Dlatego tak ważnym wydarzeniem była konferencja gromadząca ludzi, którym sytuacja dzieci i młodzieży ze społeczności romskiej nie jest obojętna i którzy chcą działać na rzecz zmiany” – przekazała Fundacja w Stronę Dialogu.

UNICEF o roli Polski

O trudnej sytuacji dzieci w kryzysie uchodźczym mówił m.in. dr Rashed Mustafa Sarwar z biura UNICEF ds. reagowania na potrzeby uchodźców. Przypominając o najważniejszych założeniach konwencji o prawach dziecka, podkreślił ważną rolę Polski. – Jest państwem, które nie tylko jako jedno z pierwszych podpisało Konwencję o prawach dziecka, ale także było inicjatorem jej uchwalenia – podkreślił. Konwencja gwarantuje prawa dziecka niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r.

Adam Chmura, zastępca RPD, powiedział, że objęcie tego wydarzenia Patronatem Honorowym Rzeczniczki Praw Dziecka, Moniki Horna-Cieślak, było oczywiste. – Rzeczniczka jest dla każdego dziecka. Każde dziecko, które znalazło się na naszym terytorium musi być traktowane równo i sprawiedliwie – mówił Adam Chmura. – Chcemy podkreślić, że jesteśmy z dziećmi romskimi – dodał.

Badania Fundacji w Stronę Dialogu były prowadzone w 2023 r. w ramach projektu wsparcia uchodźców pochodzenia romskiego przy wsparciu UNICEF i Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec.