Własne potrzeby, wspólne prawa. Kampania pod patronatem RPD i RPO

Zielona grafika ze znakiem nieskończoności na środku i tekstem: własne potrzeby, wspólne prawa. W tle hasła związane z prawami dzieci.

Akcja jest elementem obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który wypada 2 kwietnia. Zainicjowała ją młodzież samorzecznicza wspólnie z koalicją organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2008 r. Od tego czasu rokrocznie ulice miast rozświetlają się na różowo-niebiesko, symbolicznie przypominając o potrzebach osób z autyzmem. Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich objęła patronatem honorowym kampanię społeczną „Własne potrzeby, wspólne prawa”.

Celem kampanii zainicjowanej przez młodzież samorzeczniczą wspólnie z koalicją organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy dzieci oraz młodzieży rozwijających się w spektrum autyzmu.

Organizatorzy kampanii wskazują, że samorzecznicy i samorzeczniczki chcą zmienić trudną sytuację osób z niepełnosprawnościami, a organizacje, które działają na rzecz osób w spektrum autyzmu, tworzą przestrzenie, w których „osób autystycznych nie definiuje się przez pryzmat diagnozy i deficytów”.

„Stres szkolny, przemoc rówieśnicza, wielomiesięczne oczekiwanie na diagnozę i pomoc specjalistów – z takimi problemami mierzą się w Polsce młode osoby autystyczne. Skutkiem braku wsparcia jest silny stres, brak samoakceptacji, depresja” – czytamy w oświadczeniu Fundacji Autism Team.

Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka, w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu zabierze głos na forum ONZ. W imieniu młodych samorzeczników wskaże na potrzebę akceptacji, zrozumienia, podmiotowego traktowania, prawa do bezpiecznej przyszłości.

Transmisja z wydarzenia będzie dostępna na stronie.

Chcemy być rzecznikami naszych spraw, móc wyrazić, czego naprawdę potrzebujemy, co nas krzywdzi, a co uszczęśliwia – przekonuje Janek Gawroński.