Bo zdrowie ma się jedno

Zdjęcie grupy ludzi w dużym, jasnym pomieszczeniu. Na dole czarny, mały tekst: Źródło: Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie”, kongres-zdrowiepolakow.pl.

One Health – Jedno Zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się w Senacie konferencja organizowana przez Radę Programową Kongresu „Zdrowie Polaków” oraz izbę wyższą parlamentu. W wydarzeniu wzięła udział także Justyna Oknińska-Janzen z Zespołu Spraw Społecznych Biura RPD.

Konferencja stanowiła podsumowanie najważniejszych problemów i osiągnięć w zakresie ochrony zdrowia. Zaprezentowano także raport z 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023. Wśród jego rekomendacji znalazło się wdrożenie zasad One Health w Polsce. Czyli inicjatywy, do współpracy przy której zobowiązały się kluczowe europejskie agencje zajmujące się dbałością o ochronę zdrowie i przeciwdziałanie chorobom (m.in. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejska Agencja Leków, Europejska Agencja Środowiska).

Wyłoniono także laureatów 3. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2023. Jego zadaniem jest promowanie ekspertów i zespołów, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny i wspierania pozytywnych zmian w krajowej ochronie zdrowia.

– Szerokie spojrzenie na kwestie związane ze zdrowiem, środowiskiem i bioróżnorodnością stanowiło dla uczestników dużą wartość. Kongres umożliwił wymianę wiedzy, doświadczeń – opisywała Justyna Oknińska-Janzen z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka.

Podczas konferencji zostały spisane najważniejsze rekomendacje dotyczące zdrowia. Wśród nich m.in.: wdrożenie wspomnianych zasad One Health w Polsce, przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Pojawiły się także pomysły związane z działaniami na rzecz utrzymania wysokiego poziomu kształcenia przyszłych lekarzy oraz wprowadzeniem aktywności uwzględniających kontakt z naturą jako czynnikiem wspierającym kondycję fizyczną i psychiczną.