Cyfrowa szkoła w dobie fake newsów

Zdjęcie przedstawiające ludzi na scenie. Siedzą na krzesłach, mają mikrofony. W tle ekran z wyświetlonym kolorowym obrazem i tekstem: Digital Summit, Warsaw 2024.

Co to jest dezinformacja? Jak uczyć dzieci reagowania na internetową przemoc? Gdzie przebiega bezpieczna granica między rozwijającą się technologią a szkodliwym wpływem świata wirtualnego? Z tymi pytaniami mierzyli się uczestnicy debaty „Bezpieczna cyfrowa szkoła. Fake newsy, cyberuzależnienia i cyberochrona”.

Spotkanie odbyło się podczas szczytu cyfrowej edukacji CEE Edu Digital Summit w Warszawie. Gośćmi panelu byli: Beata Galas, założycielka programu StayDigiSafe, Magdalena Wilczyńska, dyrektorka Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni w NASK, Patryk Zakrzewski, członek zarządu Stowarzyszenia Demagog. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka reprezentowała Katarzyna Hernandez, dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci.

Nowy przedmiot – edukacja medialna

Paneliści zastanawiali się też, w jakiej formie rozmawiać z najmłodszymi o bezpieczeństwie w sieci i przeciwdziałaniu fake newsom oraz dezinformacji. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie w szkołach nowego przedmiotu – edukacji medialnej. Innym potencjalnym rozwiązaniem byłoby wdrażanie tych tematów w ramach wielu przedmiotów jednocześnie.

Temat lekcji: szkolna strategia

Jednym z poruszonych na spotkaniu tematów była strategia dla cyfrowej szkoły. Czyli dla tych placówek, które na co dzień wykorzystują nowoczesne technologie.Wielki, powszechny program dla wszystkich byłby nieco utopijny – oceniła Katarzyna Hernandez i dodała, że postawiłaby na konsultacje, rozmowy. – Z udziałem biznesu, organizacji pozarządowych, bo każda strona widzi sprawę z innego punktu widzenia – podkreśliła przedstawicielka biura Rzeczniczki Praw Dziecka.

Zdaniem ekspertów strategia, oprócz tego, że długofalowa, powinna przede wszystkim reagować na zmiany i uwzględniać specyfikę poszczególnych placówek oświatowych. Reprezentantka Biura RPD wyjaśniła, że nie można wspomóc szkół bez zrobienia mapy ich potrzeb. Z drugiej strony brakuje ogólnopolskiej strategii związanej z cyfryzacją szkół.