Różnorodny Ja. A w tle – motyle

Trudności osób w spektrum autyzmu, ich zmagania z codziennością i możliwości neuroróżnorodności – to tematy, które poruszył podczas prelekcji „Różnorodny JA” Jan Gawroński. Społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka uczestniczył w gali z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Janek na zaproszenie Tęczowego Centrum Diagnozy i Terapii w Kole wziął udział w wydarzeniu artystyczno-edukacyjnym. Jego celem było ukazanie różnych odcieni neuroróżnorodności. Społeczny zastępca RPD poruszył m.in. temat dostępu do edukacji dla młodych osób niezależnie od ich „modelu rozwojowego”. Zwrócił też uwagę na trudną sytuację uczniów rozwijających się w spektrum autyzmu w polskim systemie edukacji.

Spotkanie było okazją do szczerych rozmów, wyznań i wzruszeń. Jego uczestnicy mieli okazję obejrzeć ciekawe występy artystyczne i poznać nazwiska laureatów konkursu plastycznego. Publiczności zaprezentowała się również drużyna sportowa.

Ogromne zaangażowanie organizatorów zostało dostrzeżone przez uczestników gali. Wrażliwość i serce, z jakimi podeszli do obchodów pod hasłem „PRZYJAŹNIE DLA AUTYZMU” wpisały się w cel spotkania: zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz rozbudzenie empatii i tolerancji dla osób ze spektrum. Symbolem otwartości dla osób neuroróżnorodnych były w tym roku kolorowe motyle.

– Wspaniała społeczność, poruszające wydarzenie, budujące świadectwa mocy i sprawstwa koalicji ludzi, którzy działają na rzecz poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu. Dziękuję – mówił po spotkaniu Jan Gawroński nie kryjąc wzruszenia.

Gala w Miejskim Domu Kultury w Kole odbyła się pod Patronatem Honorowym Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horna-Cieślak. Organizatorem przedsięwzięcia było Tęczowe Centrum Diagnozy i Terapii działające przy Prywatnym Tęczowym Przedszkolu w Kole.