Prawo rodzinne – prawo szczególne

Zdjęcie młotka sędziowskiego na jasnym tle. W dolnej części wycinanka z papieru przedstawiająca rodzinę.

Dziękuję za dostrzeżenie potrzeby szczególnego traktowania prawa rodzinnego jako obszaru, co do którego ważne jest istnienie wyspecjalizowanej Komisji Kodyfikacyjnej – napisała w liścia do Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości Monika Horna-Cieślak. Podkreśliła, że wiąże duże oczekiwania z działalnością komisji i jest gotowa do ścisłej z nią współpracy.

Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła uwagę, jak ważne jest teraz wytypowanie przewodniczącego, zastępcy oraz członków wspomnianej komisji. – Dlatego zwracam się ze szczególną prośbą, aby wybór ten uwzględniał konieczność zapewnienia przedstawicieli nauki, ale także praktyki prawa rodzinnego i opiekuńczego reprezentujących różnorodne środowiska i instytucje (np. adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi) – wyliczała Monika Horna-Cieślak. Podkreśliła, że szeroki dobór składu daje możliwość zidentyfikowania potrzebnych zmian i wypracowania kluczowych założeń modyfikacji przepisów. – Prawo rodzinne wymaga interdyscyplinarnego podejścia – dodała.

Co się tyczy zmian, zdaniem RPD, wśród priorytetów do rozważenia jest wprowadzenie przepisów kompleksowo regulujących postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych ujętych w ramach odrębnego działu kodeksu postępowania cywilnego. – Dodatkowo, przy uwzględnieniu skali problemów, jakie zgłaszane są do Biura Rzeczki Praw Dziecka w zakresie wykonywania kontaktów z dzieckiem oraz realizacji postanowień w zakresie przymusowego odebrania dziecka na podstawie przepisów kodeksu postepowania cywilnego uznaję, że sprawom tym powinno być poświęcone szczególne miejsce w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego – oceniła Monika Horna-Cieślak.

Pismo RPD do Adama Bodnara