Podstawa programowa na diecie

Od nowego roku szkolnego ma obowiązywać „odchudzona” podstawa programowa. Jej projekt, zgodnie z zapowiedziami resortu edukacji, pojawi się w ciągu najbliższych tygodni. Był on również tematem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem przedstawicielki Rzeczniczki Praw Dziecka.

W spotkaniu uczestniczyła również Paulina Łapczyńska, specjalistka w Zespole ds. Edukacji i Wychowania Biura RPD.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej będzie przedstawiony do konsultacji w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Dotychczas przeprowadzone zostały prekonsultacje zmian, a do ministerstwa, ze strony instytucji, organizacji pozarządowych oraz pojedynczych osób, wpłynęło ponad 50 tys. uwag i opinii na ich temat.

Przedstawiciele resortu edukacji akcentowali, że podstawa programowa w swoim założeniu to jest to, co nauczyciel musi zrealizować. Odchudzenie zakresu materiału pozwoli na powtórzenie zdobytej wiedzy przez uczniów, a także uzupełnienie czy rozszerzenie kwestii wybranych przez samego nauczyciela. Wskazywali również, że zmiany w zakresie ilości materiałów przekazywanych uczniom, są konieczne, bo młodym ludziom brakuje czasu na rozwijanie pasji, czas wolny czy pielęgnowanie relacji z bliskimi. Dla Rzeczniczki Praw Dziecka to ważna kwestia, bo z podobnymi sygnałami zwracają się do Biura RPD same dzieci.