W roli szczególnej: reprezentant dziecka

Zdjęcie elegancko ubranych osób (kobiety i mężczyźni). W tle godło Polski i flaga UE i Polski.

To adwokat lub radca prawny wyznaczony przez sąd w sytuacji, gdy rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu karnym. Zajmuje się pomocą dziecku, bierze udział w czynnościach procesowych. O tym, jak ważna jest rola reprezentanta dziecka dyskutowali Monika Horna – Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka z Włodzimierzem Chróścikiem, prezesem Krajowej Izba Radców Prawnych! – Zależy nam, aby były to osoby dobrze przygotowane do swoich zadań – podkreślali zgodnie.

W spotkaniu, które miało na celu wzmocnienie współpracy obu instytucji w zakresie ochrony praw dziecka, uczestniczyli też Adam Chmura, zastępca RPD, Dominika Kuna z Zespołu ds. Przestępczości Wobec Dzieci w Biurze RPD oraz Paulina Masłowska, radczyni prawna zaangażowana w pomoc dzieciom pokrzywdzonym przemocą.

Wśród poruszanych tematów pojawiła się potrzeba wprowadzenia sprofilowanych szkoleń skierowanych właśnie do reprezentantów. Bo taka osoba, żeby dobrze wypełniać swoje zadanie, musi mieć konkretne umiejętności. Zwłaszcza w zakresie kompetencji miękkich, jak prowadzenie rozmowy z w celu nawiązania kontaktu z reprezentowanym dzieckiem czy udział w przesłuchaniu dziecka. To, z kolei, prowadzi do kolejnych ważnych kwestii – umożliwienia reprezentantom korzystania z superwizji oraz wysokości stawek z urzędu za reprezentowanie dziecka w sądzie. – Spotkanie było owocne i wzmocniło współpracę pomiędzy Biurem RPD i KIRP. Dziękuję za wrażliwość na sprawy dzieci i chęć podjęcia wspólnych działań – podsumowała Monika Horna – Cieślak.