Bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja. Ponad granicami o prawach dziecka

Zdjęcie dwóch kobiet i mężczyzny w jasnym pomieszczeniu. Są elegancko ubrani, uśmiechają się. Na stoliku przed nimi są flagi państw.

O najważniejszych aktualnych wyzwaniach dyskutowali na corocznym spotkaniu Rzecznicy Praw Dziecka z krajów bałtyckich i Polski. W Rydze Monikę Horna-Cieślak, Rzeczniczkę Praw Dziecka reprezentowała Agata Jasztal, dyrektor Zespołu Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych.

Przedstawiciele każdego z państw przedstawili informacje o działaniach na rzecz ochrony praw dzieci podjętych w 2023 r., rodzajach spraw, z którymi zwracają się do nich rodzice i opiekunowie oraz same dzieci, a także o planach rzeczników na przyszłość.

Uczestnicy spotkania omówili także obowiązujące w ich państwach regulacje prawne gwarantujące dzieciom prawo do edukacji i ochrony zdrowia oraz ochronę przed przemocą. Dyskutowali również na temat bezpieczeństwa dzieci w placówkach edukacyjnych oraz dostosowanej do wieku edukacji seksualnej.

Gospodarze odbywającego się co roku w innym kraju spotkania pokazali gościom nowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Dziecięcym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rydze. Wizyta tam była okazją do rozmów na temat prawa dzieci do opieki zdrowotnej i wsparcia społecznego w przypadkach, gdy stwierdzono u nich różnego rodzaju uzależnienia, zaburzenia czy choroby o podłożu psychicznym.