Jednym głosem z Amnesty International

Zdjęcie elegancko ubranych osób - trzech mężczyzn i jednej kobiety. W tle flaga Polski i flaga Unii Europejskiej. Na jasnej ścianie godło Polski.

Mamy jedność poglądów w kwestii edukacji dzieci ukraińskich. Zgadzamy się również co do konieczności prowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych – mówił Adam Chmura, zastępca RPD po wizycie przedstawicieli Amnesty International Polska w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka.

Adam Chmura przypomniał listę postulatów, z którymi pod koniec marca zwrócił się do Joanny Muchy, wiceministry w resorcie edukacji narodowej. To m.in.: ustalenie liczby dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce, które nadal nie są w polskim systemie oświaty, wprowadzenie stosownych zmian do rozporządzenia MEiN mających na celu objęcie wszystkich małoletnich obywateli Ukrainy obowiązkiem szkolnym realizowanym w polskim systemie oświaty. A także: rozważenie rozwiązań pozwalających na monitorowanie realizacji tego obowiązku przez dzieci ukraińskie oraz przygotowanie polskich placówek oświatowych na kolejną grupę uczennic i uczniów z tego kraju, począwszy od roku szkolnego 2024/2025.

Na spotkaniu w Biurze RPD Amnesty International reprezentowali: Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka stowarzyszenie, dr Adam Ploszka, kierownik zespołu rzecznictwa, Alexander Stachurski, specjalista ds. prawnych.

Chcemy, by dzieci ukraińskie funkcjonowały w polskim systemie oświaty i żeby przestały być niewidzialne – podkreślał Adam Chmura.

Twarze dyskryminacji

Zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka wraz z przedstawicielami Amnesty International zwrócili uwagę na potrzebę zapewnienia w szkołach edukacji antydyskryminacyjnej oraz edukacji dotyczącej praw człowieka. – Chcemy szerzyć wiedzę na ten temat nie tylko poprzez teorię, ale także uświadamiać poprzez praktykę i wskazywanie odpowiednich postaw – opisywał Adam Chmura.

Amnesty International realizuje w szkołach szkolenia z zakresu praw człowieka i zjawiska dyskryminacji. To propozycja m.in. dla nauczycieli.

Edukacji antydyskryminacyjnej ma wpływ na szeroko pojmowane rozumienie praw dziecka i dobrostanu małoletnich. Nawet zjawiska trudne i bolesne, jak kryzysy zdrowia psychicznego wśród najmłodszych, mogą i często mają swoje źródła właśnie w dyskryminacji – mówił zastępca RPD. Dodając, że ważne jest mówienie o różnych rodzajach dyskryminacji. – Bywa skierowana do dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z mniejszości etnicznej, ze społeczności LGBTQ+ – wyliczał.

Dzieci (bezpieczne) w sieci

Kolejnym tematem, który okazał się szczególnie istotny zarówno dla ekspertów Biura Rzeczniczki Praw Dziecka, jak i Amnesty International jest bezpieczeństwo dzieci w przestrzeni cyfrowej. Adam Chmura wraz z Anną Błaszczak-Banasiak, Adamem Ploszką i Alexandrem Stachurskim omówili dotychczasowe działania szkoleniowe w tym zakresie prowadzone przez Amnesty International. Przedstawiciele stowarzyszenia mogli z kolei posłuchać o pracach podejmowanych przez Zespół Edukacji Cyfrowej działający w Biurze RPD.