Rzeczniczka Praw Dziecka i UNICEF podpisali porozumienie w celu wzmocnienia ochrony dzieci w Polsce

Wzmacnianie krajowego systemu ochrony dzieci w Polsce, zwłaszcza w kontekście przyjęcia nadzwyczajnej liczby dzieci z doświadczeniem uchodźczym oraz wspólne monitorowanie wdrażania Konwencji o prawach dziecka w Polsce – to główne założenia porozumienia o współpracy, które w dn. 23 kwietnia 2024 roku podpisały Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak,
i Koordynatorka Krajowa Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, Nona Zicherman.

Prawa dziecka odgrywają kluczową rolę w polskim porządku prawnym, odzwierciedlając zobowiązania wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, a ratyfikowanej przez Polskę w 1991 roku. To właśnie Polska, będąc jednym z inicjatorów powstania tej Konwencji, przedłożyła jej pierwszy projekt Komisji Praw Człowieka ONZ. Prawa dziecka znalazły swoje miejsce również w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co dodatkowo podkreśla ich istotność w naszym kraju.

Teraz, w duchu tych zobowiązań, Rzeczniczka Praw Dziecka oraz UNICEF, działając w ramach swoich kompetencji, zobowiązali się do wspólnych wysiłków mających na celu zapewnienie ochrony praw wszystkich dzieci w Polsce, włączając w to również dzieci z doświadczeniem uchodźczym, które często znajdują się w szczególnie trudnych sytuacjach. Priorytetem współpracy jest także monitoring wdrażania Konwencji o prawach dziecka w Polsce oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat tych praw. Rzeczniczka Praw Dziecka oraz UNICEF będą także współpracować w zakresie zbierania i analizowania danych dotyczących problemów, z którymi borykają się dzieci, oraz rozwój metod badawczych i mechanizmów informacji zwrotnej ich dotyczących. To co istotne, RPD i UNICEF w swoich działaniach będą dążyć do wzmacniania zaangażowania i partycypacji dzieci i nastolatków mieszkających w Polsce, aby byli aktywnymi uczestnikami procesu podejmowania decyzji dotyczących ich życia.

– Bardzo cieszę się, że w swoich wysiłkach na rzecz ochrony praw dzieci w Polsce mogę liczyć na tak ważnego partnera jak UNICEF. To co nas szczególnie łączy, to przekonanie, że aby skutecznie chronić prawa dzieci, należy uwzględniać ich perspektywę i doświadczenia. Wiemy jak ważne jest każde dziecko i jego potrzeby – mówi Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

Polska odgrywała ważną rolę w promowaniu praw dziecka na przestrzeni historii, poczynając od inicjatywy stworzenia Konwencji o prawach dziecka aż do wielkiego wysiłku całego społeczeństwa, które przyjęło tysiące uchodźców z Ukrainy po eskalacji wojny w lutym 2022 r. Dzięki współpracy z Rzeczniczką Praw Dziecka chcemy sprawić, aby głos każdego dziecka mieszkającego w Polsce, niezależnie od jego pochodzenia czy języka, był słyszany przez tych którzy podejmują decyzje wpływające na ich przyszłość – mówi Nona Zicherman, Koordynatorka Krajowa biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.