Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje o prawo uczniów do wypoczynku w trakcie majówki i długiego weekendu czerwcowego

O uważność na zdrowie psychiczne uczniów oraz o szacunek do uczniowskiego prawa do wypoczynku – zaapelowała do nauczycieli i dyrektorów Rzeczniczka Praw Dziecka. W ostatnich korespondencjach adresowanych do Biura RPD, uczniowie wielokrotnie poruszali problem wykorzystywania okresów takich jak ferie, majówka czy dłuższe weekendy do intensywnego przygotowywania się do zapowiedzianych testów i sprawdzianów. Młodzi pisali: „Nie mówcie nam, żebyśmy nadrabiali zaległości, bo taka presja to potem zaległości, ale w zdrowiu psychicznym i fizycznym. Skuteczna i przyjazna nauka to nauka z wypoczętą głową”. W odpowiedzi na prośby uczniów, Monika Horna-Cieślak apeluje – Pozwólmy im cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem podczas nadchodzących dni wolnych od nauki.

W obliczu intensywnego tempa życia szkolnego, niezwykle istotne jest zapewnienie uczniom okazji do relaksu i regeneracji. Szczególnie w okresach wolnych od nauki, takich jak majówka czy długi weekend czerwcowy, dzieci powinny mieć możliwość prawdziwego odpoczynku, swobodnego spędzania czasu, bez konieczności ciągłego uczenia się.

Zbyt często planowanie testów i zaliczeń tuż po przerwie od nauki może prowadzić do nadmiernego stresu oraz negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne uczniów. Dlatego ważne jest, aby szkoły zrozumiały potrzebę zapewnienia dzieciom rzeczywistego czasu wolnego, który pozwoli im na regenerację sił i rozwijanie zainteresowań poza środowiskiem szkolnym.

Prawo dziecka do wypoczynku oraz czasu wolnego jest fundamentalnym elementem ich prawidłowego rozwoju. Jest tak istotne, że znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Rzeczniczka podkreśla, że wprowadzenie drobnych, ale istotnych zmian w podejściu do organizacji nauki może przynieść wiele pozytywnych skutków dla uczniów.

– Nie bójmy się inicjowania i wprowadzania zmian usprawniających naukę, bez jednoczesnego naruszania prawa dziecka do czasu wolnego, zabawy, czy ogólnie życia pozaszkolnego – nieprzeprowadzania sprawdzianów wiedzy w tygodniu następującym po dłuższym wolnym i nie zadawania na ten czas prac domowych. Wierzę, że dzięki drobnym, codziennym zmianom polska szkoła może stać się idealnym środowiskiem do wspierania rozwoju uczniów. Niezbędne jednak jest do tego ich podmiotowe traktowanie, pełne wzajemnego zrozumienia – zaapelowała Rzeczniczka Praw Dziecka.

– Pokładając ogromną ufność w Państwa pedagogiczną wrażliwość i troskę o dobro młodych ludzi, proszę i apeluję o uważność na zdrowie psychiczne uczniów oraz o szacunek do uczniowskiego prawa do wypoczynku, który przypada już w zbliżająca się majówkę oraz w dłuższy weekend czerwcowy przypadający na okoliczność Bożego Ciała – podsumowuje RPD.

Apel RPD do nauczycieli i dyrektorów szkół o szacunek do uczniowskiego prawa do wypoczynku