„Bo o prawa walczyć należy”. Profesor Irena Motow z Odznaką Honorową

Zdjęcie grupy osób - 4 kobiet i chłopaka. Uśmiechają się, są elegancko ubrani. Kobieta na środku siedzi na wózku. W tle ścianka zdjęciowa z tekstem: Uniwersytet WSB Merito Opole.

Profesor Irena Motow otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Wyróżnienie wręczył Janek Gawroński, społeczny zastępca RPD. – To był ogromny zaszczyt być odznaczoną przez ciebie – podkreśliła.

Irena Motow jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i profesorem Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. Ma 25-letnie doświadczenie jako pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji i oligofrenopedagogiki. Jest także doradcą metodycznym z pedagogiki specjalnej. Irena Motow jest również kuratorką zawodową, wychowawczynią, wieloletnią dyrektorką młodzieżowego ośrodka wychowawczego dla chłopców, a także autorką sześciu książek i ponad 80 artykułów. Do jej zainteresowań należą przede wszystkim: resocjalizacja instytucjonalna nieletnich, metodyka pracy w instytucjach resocjalizacyjnych, praca socjalna, readaptacja nieletnich i dorosłych, zaburzenia zachowania i zachowania ryzykowne, problematyka wykluczenia społecznego oraz prawa osób z niepełnosprawnościami i niedostosowanych społecznie.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustanowiona 15 lutego 2013 r. rozporządzeniem Prezydenta RP, jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia.

Budzić sprawy uśpione

Jan Gawroński wziął udział w konferencji naukowej „Od stygmatyzacji do integracji – podróż po równe szanse”, która odbyła się na Uniwersytecie WSB Merito w Opolu. I właśnie wówczas prof. Irena Motow została wyróżniona za swoją dotychczasową działalność zawodową i akademicką.

To był ogromny zaszczyt być odznaczoną przez ciebie. Dzisiaj to był finisz. Jestem świadoma, ile pracy wykonałeś, ile czasu poświęciłeś. Tym bardziej jestem zaszczycona i naprawdę nie wiem czy zasługuję na tak ogromne wyróżnienie – mówiła Irena Motow zwracając się do Janka. Dodała, że w przestrzeni praw dziecka jest jeszcze wiele „spraw uśpionych”, które wspólnie „będziemy budzić, propagować i o nie walczyć”. – Bo walczyć o prawa należy – podkreśliła.

Moje prawa to podstawa

Społeczny zastępca RPD na konferencji podzielił się z uczestnikami i uczestniczkami swoją perspektywą podczas wykładu „Moje prawa to podstawa. Waga i istota samostanowienia”.

Janek spotkał również się z młodzieżą licealną, z którą rozmawiał o dostępności edukacji, prawach dziecka, sposobach na budowanie przestrzeni i możliwości do samostanowienia dzieci oraz młodzieży na miarę ich potrzeb, możliwości.

Celem konferencji było tworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji poglądów, doświadczeń i praktycznych rozwiązań w zakresie wspierania integracji osób z niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych społecznie stygmatyzowanych w swoich środowiskach lokalnych.

Wydarzenie objęte było patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu.