Nigdy więcej mowy nienawiści

Zdjęcie młotka sędziowskiego obok plakietka z symbolem niepełnosprawności.

Wyrażam zdecydowane poparcie dla planowanych zmian legislacyjnych – napisała Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka w piśmie do Arkadiusza Myrchy, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Chodzi o zapowiadaną przez resort nowelizację Kodeksu karnego, która ma wprowadzić kary za mowę nienawiści wobec osób LGBTQ czy z niepełnosprawnościami.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że skutkiem zmian będzie lepsza ochrona grup mniejszościowych szczególnie narażonych na dyskryminację i przemoc.

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu przesłanek przestępstw motywowanych nienawiścią, których dotąd brakowało, np. takich jak niepełnosprawność czy tożsamość płciowa.

Monika Horna-Cieślak w piśmie do wiceministra sprawiedliwości odniosła się do pomysłu resortu. – Wyrażam zdecydowane poparcie dla planowanych zmian legislacyjnych mających na celu poszerzenie ochrony prawnokarnej przed przestępstwami motywowanymi nienawiścią wobec grup mniejszościowych, narażonych na dyskryminację, a w szczególności osób LGBTQ lub osób z niepełnosprawnością – podkreśliła Rzeczniczka.

Zasugerowała jednocześnie, by poszerzyć zakres ochrony. Tak, żeby polem kryminalizacji objąć również przestępstwo ludobójstwa motywowane chęcią eksterminacji osób z niepełnosprawnościami lub osób LGBT. – Wprawdzie brzmienie art. 118 k.k. będzie wówczas odbiegać od brzmienia art. II konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, ale różnica ta jest dopuszczalna, w związku z zapewnieniem szerszego zakresu ochrony – poinformowała RPD w piśmie do MS.

Pismo RPD do Arkadiusza Myrchy ws. nowelizacji Kodeksu karnego,