Nowy przedmiot w szkole. Dla zdrowia

Zdjęcie uczniów w klasie. Dzieci siedzą w ławkach i podnoszą ręce.

Problemy emocjonalne, a także dolegliwości fizyczne, jak bóle brzucha i głowy, zaburzenia odżywiania. To wyzwania, z którymi mierzą się coraz częściej dzieci w wieku szkolnym. Zdaniem ekspertów ds. zdrowia, w tym reprezentantów Biura RPD, pora stawić im czoła. Jednym z pomysłów jest nowy przedmiot szkolny.

W posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci w Sejmie wzięli udział: prof. Tomasz Zatoński i dr Alicja Basiak-Rasała z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przedstawiciele resortu zdrowia, edukacji narodowej i sprawiedliwości. Biuro Rzecznika Praw Dziecka reprezentowała Justyna Oknińska-Janzen, główna specjalistka Zespołu Spraw Społecznych.

Smutek, depresja, nadwaga

Podczas spotkania eksperci zaprezentowali m.in. raport PICTURE dotyczący zdrowia dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat). Wyniki wykazały, że u 20 proc. badanych dzieci występuje nadwaga i otyłość.

Specjalistów niepokoi wysoki odsetek młodych osób zgłaszanych bóle brzucha (36 proc.) i głowy (36 proc.). A także dzieci, u których występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu emocjonalnym. Chodzi m.in. o: ukryty lęk (35 proc.), nieadekwatny smutek (25 proc.), depresja (14 proc.), przewlekłe zmęczenie (20 proc.), ataki złości (26 proc.).

Żyjemy w czasach, gdy zdrowie, szczególnie w społeczeństwach rozwiniętych staje się tematem najważniejszym. Niestety również we Wrocławiu mamy do czynienia z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak otyłość, choroby serca, czy miażdżyca. Chcemy temu przeciwdziałać – mówił podczas konferencji Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Waga właściwych nawyków

Dr Alicja Basiak-Rasała zwróciła uwagę na potrzebę kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży. – Coraz szybszy tryb życia, brak wystarczających środków finansowych powodują, że niektórzy rodzice nie mają możliwości, czasu lub chęci na dbanie o jakość spożywanych przez dzieci produktów – podkreślała.

Tymczasem żywienie jest jednym z ważniejszych elementów zdrowia, pozwalającym na dostarczenie niezbędnych składników odżywczych organizmowi, które znajdują swoje odzwierciedlenie nie tylko w prawidłowym funkcjonowaniu fizycznym, ale także  psychicznym i społecznym.

Edukacja zdrowotna, czyli co?

Barbara Nowacka, ministra edukacji, Izabela Leszczyna, szefowa resortu zdrowia oraz Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki oświadczyli, że będzie nowy przedmiot w szkołach podstawowych i średnich. Celem „edukacji zdrowotnej”, bo tak nazywałyby się zajęcia, będzie poprawa jakości życia i leczenie przyszłych pokoleń.

Lekcja edukacji zdrowotnej pozwoliłaby też poruszać kwestie seksualności, profilaktyki związanej ze zdrowiem psychicznym, szacunku dla osób LGBT i ich seksualności. Miałaby również uczyć kompetencji zdrowotnych i lepszego zarządzania własnym zdrowiem.

Obecnie kształtuje się międzyresortowy zespół, który przygotuje założenia i program nauczania nowego przedmiotu.