Głos młodych w walce o zdrowie psychiczne

Miętowa grafika z wycinanką w kształcie głowy. Nad głową kłębek nici i puzzle.

Niewystarczająca pomoc psychologiczna w szkołach, utrudniony dostęp do psychiatry, psychologa i psychoterapeuty, trudności w znalezieniu kompleksowej informacji, jakie instytucje oferują pomoc osobom w kryzysie psychiatrycznym. To tematy, z którymi młodzi ludzie zgłaszali się do przedstawicielki Rzeczniczki Praw Dziecka podczas panelu dyskusyjnego o kryzysie zdrowia psychicznego. Odbył się w ramach konferencji „NextGen: przyszłość w Unii”.

W organizowanej przez Fundację Ważne Sprawy konferencji uczestniczyła dyrektor Zespołu Zdrowia i Spraw Socjalnych BRPD Katarzyna Skrętowska-Szyszko, prowadząc panel dyskusyjny „Kryzys(y) zdrowia psychicznego. Skutki jednostkowe, społeczne i systemowe”.

W spotkaniu młodzieży z ekspertami oprócz reprezentantki Rzeczniczki Praw Dziecka brała udział m.in. przedstawicielka Fundacji eFkropka Joanna Krzyżanowska-Zbucka, która przybliżyła uczestnikom kwestie dotyczące roli asystentów zdrowia w systemie opieki zdrowotnej nad osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Z kolei psycholog Szymon Niemiec prowadził rozmowy na temat możliwości radzenia sobie z problemami oddziałującymi na sferę zdrowia psychicznego, a Michalina Muszyńska (SamoWolność) przybliżyła zagadnienia z zakresu medycyny stylu życia i neuropsychologii.

Każdy ekspert miał swój stół, do którego przypisany był temat przewodni. Przy nim rozmawiano z młodymi ludźmi w formule otwartej, swobodnej dyskusji. Młodzież w rozmowie z przedstawicielką Rzeczniczki Praw Dziecka sygnalizowała różne systemowe problemy wpływające niekorzystnie na zdrowie psychiczne dzieci i młodzież. W tym m.in.: niewystarczającą i niewłaściwie realizowaną pomoc psychologiczną dla uczniów w szkołach, trudności w znalezieniu kompleksowej informacji, jakie instytucje i jednostki oferują pomoc osobom w kryzysie psychiatrycznym oraz gdzie znaleźć informacje o placówkach ochrony zdrowia realizujących świadczenia psychiatryczne i psychologiczne. Wyzwaniem jest również utrudniony dostęp dla dzieci i młodzieży do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, udzielanych przez psychiatrę, psychologa i psychoterapeutę. Trudna jest także sytuacja małoletnich chcących skorzystać z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w przypadku, gdy rodzic nie wyraża na to zgody (kwestia wieku ustanowionego dla możliwości decydowania i współdecydowania o swoim zdrowiu oraz leczeniu).

Głosy młodych osób, które wybrzmiały podczas debaty z pewnością pomogą Rzeczniczce Praw Dziecka w określaniu obszarów i kierunków działań na rzecz niwelowania niedostatków w pomocy dla młodych osób znajdujących się w kryzysie psychicznym oraz potrzebnych zmian w systemie edukacji, ochrony zdrowia czy zmian społecznych.