Nowe informacje w sprawie Eryka – oświadczenie RPD

Zdjęcie kobiety - elegancko ubranej blondynki. Jest w jasnym pomieszczeniu.

Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka i Adam Chmura, zastępca RPD są w stałym kontakcie z przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP w Kolonii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polską Policją oraz odpowiednimi służbami po stronie niemieckiej. Współpraca przyniosła poznanie sytuacji, w której znajduje się kilkuletni chłopiec.

W ostatnich dniach dom, w którym przebywa chłopiec, kilkukrotnie odwiedziła niemiecka policja oraz przedstawiciele regionalnego niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt).

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że lokalny Jugendamt, właściwy dla obecnego miejsca pobytu chłopca oraz matki, skontaktował się zarówno z tamtejszą policją, jak i z Jugendamtem właściwym dla miejsca, w którym osoby te przebywały poprzednio. W ramach dotychczasowych działań wspomniane instytucje nie stwierdziły obecnie zagrożenia dla życia dziecka.

Matka i dziecko są pod stałym nadzorem tamtejszych służb, które na bieżąco informują stronę polską o sytuacji chłopca.

W tej sprawie niezmiernie ważne jest podejście zarówno instytucji, jak i osób prywatnych. Rzeczniczka Praw Dziecka składa szczególne podziękowania dla Konsulatu Generalnego RP w Kolonii za otwartość na współpracę i działania, a także innym służbom. W sposób szczególny Rzecznika Praw Dziecka bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym osobom, które wykazując się dużą wrażliwością na dobro dziecka, przekazywały swoje spostrzeżenia do BRPD. Społeczna reakcja była bardzo istotna oraz ważna!