Dobry start w szkole. O specjalnych potrzebach edukacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu

Jak zapewnić dobry start w szkole dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Jak zadbać o komfort nauki i sukces w kontaktach rówieśniczych? Kto powinien znaleźć się w zespole opracowującym Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny? Te pytania stanowiły punkt wyjścia podczas szkolenia dla Rady Pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Pezały w Purdzie, które poprowadził Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka.

Omawiane zagadnienia dotyczyły konieczności dostosowania procesu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów i uczennic, uwzględniających ich specjalne wymagania edukacyjne. Jan Gawroński, z własnej perspektywy zwrócił uwagę na potrzeby dzieci i nastolatków poszukujących komfortowych przestrzeni sensorycznych, podkreślając istotę powszechnej dostępności takich miejsc. Społeczny zastępca RPD podzielił się także swoim doświadczeniami dotyczącymi edukacji włączającej, skupiając się na wyzwaniach i potrzebach młodych osób rozwijających się w spektrum autyzmu.

W trakcie spotkania omówiona została także kwestia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET), który stanowi podstawowe narzędzie do pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie specjalnego nauczania. Postawiono ważne pytanie, kto powinien znaleźć się w zespole IPET, aby program stanowił autentyczne wsparcie dla dziecka?

Tworzenie IPET to proces, który wymaga zaangażowania wielu specjalistów, w tym nauczycieli, terapeutów zajęciowych, psychologów, a także rodziców. Wspólny wysiłek tych osób ma na celu stworzenie spersonalizowanego planu, który uwzględni zarówno cele edukacyjne, jak i terapeutyczne, które będą wspierać rozwój dziecka w szkole.

„Dziękuję za zaproszenie i wspólne działania na rzecz zmian” – relacjonował po szkoleniu w mediach społecznościowych Jan Gawroński, społeczny zastępca RPD.