Głos wszystkich dzieci

Zdjęcie osób w pomieszczeniu. Na środku ekran z prezentacją. Poniżej osoby przy stole. Na pierwszym planie widownia.

Przez całą dobę, telefonicznie, mailowo, przez czat lub listownie. Dziecięcy Telefon Zaufania RPD przyjmuje zgłoszenia od wszystkich dzieci, również uchodźczych i migranckich, a zawiadomienia o łamaniu praw dziecka mogą i powinny na 800 12 12 12 zgłaszać wszystkie osoby, które uważają, że prawa dziecka zostały naruszone – podkreśliła przedstawicielka Rzeczniczki Praw Dziecka podczas panelu „Mam sprawę – i co dalej? Jak zgłaszać sprawy instytucjom”.

W Muzeum Warszawskiej Pragi odbyła się organizowana przez Inicjatywę „Nasz Rzecznik” konferencja pt. „Polska w Unii Europejskiej – jakich praw chcemy na co dzień?”. Eksperci biorący udział w panelach dyskusyjnych opowiadali o przysługujących obywatelom prawach, o tym, komu i w jaki sposób zgłaszać naruszenia tych praw oraz o wyborach, które powinny być dostępne dla wszystkich – a niestety prawa osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału w wyborach wciąż nie są respektowane.

W panelu „Mam sprawę – i co dalej? Jak zgłaszać sprawy instytucjom” uczestniczyła Dominika Kuna, starszy specjalista z Zespołu do spraw Przestępczości Wobec Dzieci BRPD. Przedstawiła tryb zawiadamiania Rzeczniczki Praw Dziecka o przypadkach łamania praw dzieci, opowiedziała o działaniach Biura i zakresie jego prac.

Ekspertka BRPD podkreśliła, że Biuro oferuje możliwość skorzystania z całodobowej bezpłatnej infolinii, a zawiadomienia mogą dotyczyć także osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Zaznaczyła, że Biuro jest otwarte na głos każdego dziecka, który może dotrzeć na Chocimską 6 w Warszawie nie tylko listownie i telefonicznie, ale również poprzez czat lub mailowo. Wszelkie sprawy, w których istnieje prawdopodobieństwa zagrożenia bezpieczeństwa dobra dziecka, BRPD analizuje merytorycznie, a następnie wszczyna procedurę interwencyjną i monitoruje do czasu zakończenia rozpatrywania sprawy przez odpowiednie instytucje.

W panelu wzięli także udział: Paulina Dawidczyk – dyrektorka Departamentu Skarg Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adela Gąsiorowska – pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Współpracy z Partnerami Społecznymi, Karol Muż – zastępca dyrektora Departamentu Analiz Rynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Renata Zych – naczelniczka Wydziału Spraw Obywatelskich w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Dyskusję poprowadziły Joanna Gzyra Iskandar, koordynatorka Zespołu Praw Kobiet Inicjatywy „Nasz Rzecznik” (Fundacja Feminoteka) oraz Eliza Gaust, koordynatorka Zespołu Praw Uchodźców/czyń Inicjatywy „Nasz Rzecznik”, pełnomocniczka Prezydent Łodzi ds. Równego Traktowania (Stowarzyszenie HaKoach).