Edukacja, nie zakazy

Zdjęcie elegancko ubranych osób siedzących na fotelach i kanapach. Na górze ekran ze slajdem z telefonem i tekstem: dołącz do nas.

Dzieci i młodzież coraz mocniej uzależniają się od mediów społecznościowych czy gier online. Niektórzy nie dostrzegają prawie świata poza smartfonem, inni w sieci opisują i pokazują wszystko. To wyzwania, z którymi zakazy i ograniczenia mogą sobie nie poradzić.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach eksperci dyskutowali o tym, jaki jest związek między wolnością a odpowiedzialnością w sieci. Pojawiły się różne głosy, czasem mocno oddalone od siebie. Zdaniem niektórych powinniśmy bić na alarm i wprowadzać regulacje, które będą pozwalały na większą kontrolę działań w sieci i przez to chroniły bezpieczeństwo dzieci online. Według innych na zakazy jest jednak za późno, a w dodatku nic nie przyciąga tak mocno, jak zakazany owoc.

W tej debacie Rzeczniczkę Praw Dziecka reprezentowała Katarzyna Hernandez, dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci Biura RPD. Zwracała uwagę, że każde sztywne regulacje prawne powinny być poprzedzone dyskusją i konsultacjami, przeprowadzanymi również z młodymi ludźmi.

Nie może być tak, że państwo wprowadzi jakieś zakazy bez rozmowy z samymi zainteresowanymi, z rodzicami i dziećmi, bez wyjaśnienia oraz uzgodnienia, dlaczego i jakie zmiany należy wprowadzić. Szczególnie istotna dla wzmacniania bezpieczeństwa cyfrowego jest edukacja, pokazywanie młodym, jak unikać zagrożeń w sieci oraz jakie szkody niesie za sobą uzależnienie i bycie online wiele godzin dziennie – podkreśliła Katarzyna Hernandez. Wskazała również na ważną rolę, jaką w ochronie dzieci przed dostępem do szkodliwych treści pełnią rodzice oraz przykład, jaki tym dzieciom dają własnym postępowaniem.

W debacie „Wolność i odpowiedzialność w sieci” wzięli udział także: Anna Rywczyńska – koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet oraz kierownik Działu Profilaktyki Cyberzagrożeń w NASK, Łukasz Wojtasik – ekspert ds. bezpieczeństwa w internecie z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Kamila Kalińczak – dziennikarka radiowa i telewizyjna, Jakub Wątor – dziennikarz, autor książki „Influenza”. Debatę moderował Łukasz Lipiński, redaktor naczelny serwisu Polityka.pl.