Dziecko w centrum uwagi

Jak wspierać dzieci w spektrum autyzmu w sytuacji rozstania rodziców? Gdzie najmłodsi mogą szukać pomocy, gdy czują się samotni i smutni? Dlaczego tak ważna jest odpowiednia komunikacja między instytucjami zajmującymi się ochroną małoletnich? O tym mówił Janek Gawroński podczas konferencji „Dziecko i specjalista OZSS w centrum uwagi”.

Społeczny zastępca RPD na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Poznaniu i Stowarzyszenia Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów reprezentował Rzeczniczkę Praw Dziecka podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji OZSS pod hasłem: „Dziecko i specjalista OZSS w centrum uwagi”.

Zadaniem zespołów jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Opinie ekspertów z OZSS-ów mają szczególne znaczenie w sprawach rozwodowych oraz sprawach dotyczących problemów rodzinnych i związanych z rozwojem dziecka.

Społeczny zastępca RPD mówił o sytuacji młodych osób w spektrum, które na swoich barkach dźwigają nie zawsze łatwą sytuację rodzinną. Podkreślił przy tym rolę oraz wagę funkcjonowania Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzeczniczki Praw Dziecka 800 12 12 12. Poinformował o planowanych działań RPD w zakresie współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz środowiskiem sądowniczym.