Nauka (i wsparcie) na miarę

Zdjęcie osób siedzących przy stole. W tle ekran z niebieską planszą i flaga Polski.

Z danych MEN wynika, że obecnie więcej dzieci z orzeczeniami jest w szkołach ogólnodostępnych niż w specjalnych. – Należy im się pomoc i dostęp do edukacji w pełni dostosowanej do ich potrzeb – podkreśla Izabela Ziętka, wiceminister w resorcie edukacji.  

W Senacie RP odbyła się konferencja „Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przez edukację włączającą”. – Temat jest bardzo trudny. Młodzi ludzie potrzebują pomocy natychmiast – podkreślała przewodnicząca posiedzenie, Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu RP.

Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka reprezentowała Barbara Waszczuk, starsza specjalistka z Zespołu Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Cel – pełnia rozwoju

Celem edukacji włączającej jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału. Tak, by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę możliwości, a także pełne włączenie w życie społeczne. Co istotne – niezależnie od różnic takich, jak stan zdrowia, sprawność, pochodzenie. A sama różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju społecznego i cywilizacyjnego.

Takie systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji pozwala na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia.

W rytmie szkolnego kalendarza

Podczas posiedzenia przedstawiciele różnych instytucji zwracali uwagę na ten sam palący problem – kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Politycy mówili o konieczności współpracy międzyresortowej.

Zgłaszalność do psychiatrów jest związana z kalendarzem roku szkolnego. Największe obłożenie, przekraczające nieraz wartość kontraktu z NFZ, przypada w gabinetach na czas, kiedy dzieci chodzą do szkoły. Poniżej kontraktu spada natomiast w wakacje. Tymczasem z dostępem do wsparcia w szkole jest różnie w różnych regionach kraju – mówiła dr Aleksandra Lewandowska, konsultantka krajowa ds. psychiatrii dzieci i młodzieży.

Empatia w roli tarczy

Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy zapowiedziała z kolei, że ze względu na zbyt małą liczbę psychiatrów dziecięcych miasto uruchamia program grantów dla lekarzy chcących podjąć się tej specjalizacji. – Osoba, która skorzysta z takiej oferty, będzie musiała po ukończeniu specjalizacji przepracować trzy lata w warszawskiej placówce udzielającej świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego – opisywała Kaznowska.

Podczas konferencji podkreślano, że wobec ogromnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego najmłodszych, jak hejt, wyłączenie czy stygmatyzacja, trzeba postawić na przedmioty związane z edukacją emocjonalną, nadać im większą rangę niż obecnie. Istnieje też wielka potrzeba kampanii społecznych i informacyjnych w tym zakresie.