Leczenie bez bólu. (Ponowny) apel do Ministerstwa Zdrowia

Zdjęcie dłoni lekarza w geście ochrony. W środku serce i papierowa wycinanka przedstawiająca rodzinę.

Dzieci z ciężką postacią hemofilii wymagają leczenia nowoczesnym i refundowanym preparatem. Jego stosowanie może oszczędzić im wielu cierpień. Z ponownym apelem w tej sprawie Rzeczniczka Praw Dziecka zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia.

Monika Horna-Cieślak prosi o podjęcie działań na rzecz dzieci z ciężką hemofilią A niepowikłaną inhibitorem do czynnika krzepnięcia, w zakresie umożliwienia im refundowanego leczenia produktem leczniczym Hemlibra® (emicizumab). Obecnie lek ten nie jest refundowany w tej grupie pacjentów, o czym alarmowali Rzeczniczkę rodzice małych pacjentów.

W 2018 r. preparat został dopuszczony do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Od marca 2020 r. jest dostępny w Polsce, ale dla określonej grupy pacjentów, ze zdiagnozowaną hemofilią A powikłaną inhibitorem czynnika VIII.

Tymczasem ciężka postać hemofilii A z niską aktywnością czynnika VIII u dziecka powoduje, że nawet niewielki uraz może doprowadzić do rozległych krwawień do stawów, mięśni czy innych organów. Mimo profilaktyki dostępnymi aktualnie czynnikami krzepnięcia u dziecka nierzadko występują krwawienia samoistne m.in. do stawów, przewodu pokarmowego. Krwawienia wewnętrzne mogą z kolei prowadzić do przewlekłego bólu, utraty mobilności, a ostatecznie – kalectwa.

Rodzice chorych na hemofilię pacjentów zwracają uwagę, że podanie czynnika krzepnięcia (każdorazowo poprzez iniekcję) jest dla dziecka niezwykle stresujące i traumatyzujące. Szczególnie, że te działania muszą być powtarzane, nawet co drugi dzień. Częste iniekcje powodują zrosty w miejscu wkłuć, co z czasem skutkuje brakiem dostępu żylnego i koniecznością szukania nowych miejsc wkłucia. W efekcie komfort życia dzieci z hemofilią jest zaburzony, a leczenie utrudnione. Dla całej rodziny taki stan jest wyzwaniem emocjonalnym i organizacyjnym.

Rodzice akcentują, że dostęp do leczenia wspomnianym produktem daje szansę na normalne funkcjonowanie i lepszy, bo nieobarczony ograniczeniami i bólem, rozwój dziecka. Nowoczesny preparat podawany jest bowiem podskórnie znacznie rzadziej (nawet jeden raz w miesiącu) niż dostępne obecnie czynniki krzepnięcia.

W związku z tym zwracam się z prośbą o poinformowanie mnie o działaniach resortu zdrowia na rzecz dzieci cierpiących na ciężką postaci hemofilii A z niską aktywnością czynnika VIII – podkreśliła w najnowszym piśmie Monika Horna-Cieślak.