Rewolucja w urlopach macierzyńskich

Zdjęcie 2 kobiet i mężczyzny w pomieszczeniu. Są elegancko ubrani. Stoją przy stoliku i rozmawiają.

Dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który ma poprawić sytuację tej grupy osób. Prace nad nowelizacją przepisów wspierała Rzeczniczka Praw Dziecka.

Ministerstwo rodziny w projekcie ustawy zaproponowało m.in. wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego dla mamy lub taty. Ma on przysługiwać rodzicom wcześniaków oraz rodzicom hospitalizowanych noworodków urodzonych w terminie. Skorzystać mogliby z niego także rodzice adopcyjni i rodziny zastępcze.

Szczególna sytuacja

– Pragniemy zauważyć, że rodzice dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci hospitalizowanych po porodzie są w szczególnej sytuacji, dlatego chcemy zaproponować takie rozwiązania prawne, które zrekompensują rodzicom brak możliwości przerwania urlopu macierzyńskiego do upływu 8 tygodni po porodzie, a także uregulowanie sytuacji rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g, czyli pracowników rodziców ekstremalnie skrajnie urodzonych wcześniaków, które wymagają długotrwałego, specjalistycznego leczenia w szpitalu, a następnie kilkumiesięcznej rehabilitacji – poinformował resort rodziny.

W przeliczeniu „tydzień na tydzień”

Wprowadzany dodatkowy urlop macierzyński będzie wykorzystywany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim przez pracowników z grup docelowych. Urlop ten będzie fakultatywny, udzielany na wniosek, wykorzystywany w jednej części bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 tygodni albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub masy urodzeniowej dziecka.

Wymiar urlopu ma być wydłużany w przeliczeniu „tydzień za tydzień”. Oznacza to, że tydzień hospitalizacji dziecka przekładałby się na dodatkowy tydzień urlopu macierzyńskiego. Maksymalny wymiar dodatkowego urlopu wyniósłby jednak nie więcej niż 8 tygodni.

Zdążyć przed Dniem Wcześniaka?

Uprawnionymi do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą: rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000g, rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g a także rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 36. tygodnia ciąży, których dziecko będzie wymagało hospitalizacji od piątego dnia od porodu do upływu ósmego tygodnia po porodzie.

Katalizatorem prac nad zmianą przepisów były apele ze strony społecznej, na czele z „Koalicją dla Wcześniaka”. Organizacja zebrała tysiące podpisów pod petycją w tej sprawie. Poparcia tym działaniom udzieliła m.in. Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Prace nad rozwiązaniami konsultowane były szeroko ze stroną społeczną. Resort chciał, by projekt ustawy został sfinalizowany w okolicach Dnia Matki (26 maja). Kolejnym celem jest, by ustawa weszła w życie w Światowym Dniu Wcześniaka, 17 listopada.