Gdy znika dziecko…

Jakie są statystyki zaginięć dzieci w Polsce i Europie? Jak wygląda procedura prawna i poszukiwawcza w takich sytuacjach? – na te i wiele innych pytań odpowiadali kryminolodzy, psychotraumatolodzy i rodzice, których dzieci zniknęły bez śladu.

W Sejmie odbyła się debata „Zaginięcia dzieci w Polsce – wyzwania społeczno-prawne”. Jej celem było omówienie niezbędnych zmian systemowych w obszarze zaginięć dzieci w Polsce oraz dostrzeżenie roli i potrzeb rodzin mierzących się z tym doświadczeniem.

Wśród ekspertów był dr Piotr Bogacki, dyrektor Zespołu do Spraw Przestępczości Wobec Dzieci w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. Przedstawił zagadnienia związane z ujęciem prawnym zaginięć dzieci oraz statystyki obrazujące sytuację w Polsce, w Europie, a także na świecie.

…gubi się cała rodzina

Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka, od początku kadencji podkreśla, jak ważne jest podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie reagowania i postępowania w sytuacji zaginięcia dziecka. Odbyło się już szereg spotkań przedstawicieli BRPD z Komendą Główną Policji, Fundacją ITAKA. Ich celem jest nawiązania współpracy w zakresie dzieci zaginionych i pomocy, wsparcia rodzinom.

Mając to na uwadze 23 maja na FB Rzeczniczki Praw Dziecka odbył się webinar „Gdy dziecko znika. Jak zapobiegać i reagować na zaginięcia dzieci?” z udziałem ekspertek z Fundacji ITAKA oraz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Wydarzenie skierowane było do osób dorosłych: rodziców, opiekunów, nauczycieli, profesjonalistów i wszystkich, którzy troszczą się o dobro i bezpieczeństwo dzieci.

Zmiana systemu?

Podczas sejmowej debaty omówiono wyzwania związane z zaginięciami dzieci oraz potrzeby legislacyjne. W ramach dyskusji pojawiły się propozycje zmian, które mogłyby przyczynić się do bardziej efektywnych działań policji w przypadku zaginięć dzieci.

Piotr Bogacki zapewnił, że Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka będzie aktywnie uczestniczyć w realizacji postulatów przedstawionych podczas spotkania, mających na celu wywołanie niezbędnych zmian w systemie oraz podkreślenie roli i potrzeb rodzin zaginionych dzieci.