Kryzys pieczy zastępczej. Konsekwencje, które idą dalej

Niebezpiecznym skutkiem ubocznym zapaści pieczy zastępczej w Polsce jest fakt, że dochodzi niekiedy do hospitalizowania dzieci w szpitalach psychiatrycznych bez żadnych wskazań.

Katarzyna Skrętowska-Szyszko, dyrektorka Zespołu Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Ewelina Rzeplińska-Rogalska, dyrektorka Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich z Biura Rzeczniczki Praw Dziecka wzięły udział w debacie „Zagrożenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – współpraca wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia”. Panel odbył się w ramach 8. Kongresu Psychiatrii Sądowej. Poruszono tematy postępowania w sprawach nieletnich, realizacji środków leczniczych wobec dzieci oraz aspekt zagrożeń zdrowia psychicznego dla najmłodszych.

Eksperci przedstawili konsekwencje niewydolności systemu pomocy dziecku w kryzysie psychicznym i wskazywali na potrzebę lepszej współpracy w tym zakresie między instytucjami.

W kongresie wzięło udział blisko 300 uczestników, w tym sędziów, prokuratorów, adwokatów, psychiatrów, psychologów, seksuologów, dyrektorów szpitali psychiatrycznych, dziennikarzy oraz naukowców.

System wsparcia z zadyszką

Podczas debaty Katarzyna Skrętowska-Szyszko wskazała na zapaść w systemie pieczy zastępczej, skutkiem której dzieci są hospitalizowane bez wskazań w szpitalach psychiatrycznych na czas rozstrzygnięcia ich sytuacji opiekuńczej. Jak podkreśliła, obecny system wsparcia dzieci jest niewydolny i nie spełnia swojej podstawowej funkcji jaką jest ochrona dobra dziecka.

Ekspertka BRPD zwróciła także uwagę na potrzebę identyfikowania trudności w wykonywaniu środków leczniczych wobec nieletnich. W tym na dewaluację czynów, za które wobec nieletnich są one orzekane.

O potrzebie resocjalizacji

Ewelina Rzeplińska-Rogalska, dyrektorka Zespołu Spraw Rodzinnych i Nieletnich przedstawiła sytuację dzieci w toku prowadzonej sprawy przed sądem. Poruszyła przy tym kwestie dotyczące zabezpieczenia interesu nieletniego podczas postępowania. Mówiła o potrzebie wspierania i resocjalizacji tej grupy. Przekonywała, że taka pomoc realnie wpływa na sytuację dziecka.

Podczas dyskusji kończącej debatę mocno wybrzmiało sektorowe podchodzenie do tego samego problemu, przy braku koordynacji systemowej. W konkluzji, w kontekście przyszłych zmian legislacyjnych eksperci zaznaczyli potrzebę podjęcia pracy nad zmianą przepisów ustawy z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich tak, by faktycznie odpowiadała wyzwaniu, jakim jest wspieranie młodych osób.