RPD chce większej jawności. Chodzi o oświadczenie majątkowe

– Jestem przekonana o potrzebie jak najszerszej społecznej kontroli osób piastujących wysokie stanowiska państwowe – napisała Monika Horna-Cieślak w piśmie do marszałka Sejmu. Proponuje zmiany w przepisach regulujących składanie przez nią oświadczeń majątkowych.

Rzeczniczka Praw Dziecka zaapelowała do Szymona Hołowni, marszałka Sejmu o wprowadzenie zmian związanych z udostępnianiem informacji o jej oświadczeniu majątkowym. Podkreśliła wagę tych rozwiązań. Wskazała, że obecne przepisy nie pozwalają na pełną jawność.

Apel o transparentność

RPD przypomina, że w świetle obecnych przepisów niemożliwe jest wskazanie organu, który byłby uprawniony do odbierania oświadczeń majątkowych od Rzecznika Praw Dziecka. W myśl ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, osoby zobowiązane do przedstawienia oświadczeń majątkowych powinny składać je swojemu przełożonemu lub kierownikowi jednostki. Tymczasem Rzeczniczka Praw Dziecka jest w swojej działalności niezależna od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem. Nie można więc w stosunku do RPD wskazać osoby, która będzie pełniła funkcję jej przełożonego. – Analiza przepisów wskazuje, że istnieje luka prawna w określeniu organu, na rzecz którego Rzecznik Praw Dziecka powinien składać oświadczenia majątkowe – podkreśliła Monika Horna-Cieślak.

Propozycja zmian

Monika Horna-Cieślak zwróciła uwagę, że ustawodawca przewidział w stosunku do organów, które dysponują pewną autonomią ustrojową, jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czy Rzecznik Ubezpieczonych przepisy szczególne. Zgodnie z nimi osoby piastujące te stanowiska przedstawiają oświadczenia majątkowe Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

Stąd apel, by analogiczny tryb został zastosowany również do jej stanowiska. – Jestem przekonana o potrzebie jak najszerszej społecznej kontroli osób piastujących wysokie stanowiska państwowe i z tego względu dostrzegam zasadność publikacji mojego oświadczenia na stronie właściwego do tego organu – oświadczyła. Mając to na uwadze przesłała Marszałkowi Sejmu, celem ewentualnego wykorzystania, projekt nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, który niweluje wspomnianą lukę prawną.